Chiny planują całkowite zniesienie prawa ograniczającego liczbę dzieci w rodzinach

Chiny planują całkowite zniesienie prawa ograniczającego liczbę dzieci w rodzinach, co może nastąpić już w tym roku. Odejście chińskich władz od polityki jednego dziecka i zezwolenie na posiadanie dwojga, nie przyniosło do tej pory rezultatów.

Pięć lat temu władze Chin uchyliły prawo, wprowadzone w późnych latach 70. XX w., które skutecznie ograniczyło liczbę urodzeń w kraju. Spodziewano się jednak, że zniesienie zakazu spowoduje wzrost liczby dzieci. Zdaniem ekspertów wysokie koszty edukacji, życia i opieki nad potomstwem sprawiają, że nadal niewielu Chińczyków chce wychowywać więcej niż jedno dziecko. W 2017 r. liczba urodzeń spadła o 4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, a wskaźnik dzietności był na poziomie 1,24 (prognozowano 1,63).

21 maja Rada Państwa Chińskiej Republiki Ludowej zleciła badania dotyczące zniesienia prawa ograniczającego liczbę dzieci w rodzinach, co może zakończyć największy eksperyment inżynierii społecznej na świecie. Władze chcą rozwiązać w ten sposób problemy, z którymi dzisiaj mierzą się Chiny, czyli m.in. starzejące się społeczeństwo, malejące zasoby siły roboczej i jeden z najniższych wskaźników dzietności na świecie.