Naukowcy pracują nad przywróceniem populacji nosorożców białych północnych

Naukowcy pracują nad przywróceniem populacji nosorożców białych północnych.

W badaniach przeprowadzonych przez San Diego Zoo Institute for Conservation Research, opublikowanych w Genome Research”, naukowcy wykorzystali zamrożone komórki nosorożców białych północnych. Po przebadaniu sekwencji zawartego w nich DNA stwierdzili, że posiadają one wystarczającą różnorodność genetyczną, co – przy odpowiednim postępie w reprodukcji wspomaganej lub klonowaniu – byłoby szansą na przywrócenie gatunku. Naukowcy porównali również genomy nosorożców białych północnych i nosorożców białych południowych, których populacja odradza się, choć nadal jest zagrożona wyginięciem. Oba są podgatunkami nosorożca białego dzięki czemu w przyszłości możliwe byłoby wykorzystanie nosorożców białych południowych jako surogatów dla północnych.

Krytycy są zdania, że zainteresowanie wskrzeszeniem” wymierającego gatunku odciągnie uwagę od innych zwierząt, mających większe szanse na przeżycie. Wskazują również na małe prawdopodobieństwo, że przywrócone do życia nosorożce będą mogły żyć na wolności. W centralnej i wschodniej Afryce kłusownictwo nadal jest poważnym zagrożeniem.

Ostatni samiec nosorożców białych północnych zdechł w marcu br. w Kenii z powodu licznych infekcji, a ostatnie dwie samice żyją na terenie rezerwatu Ol Pejeta.