Indie mierzą się z największym niedoborem wody w historii kraju

Indie mierzą się z największym niedoborem wody w historii kraju, który dotyka około 600 mln mieszkańców, a blisko 200 tys. osób rocznie umiera z powodu braku dostępu do niej. W raporcie „Composite Water” think tank NITI Aayog przestrzega, że sytuacja może ulec pogorszeniu, a także wpłynąć na stan bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ aż 80 proc. wody jest wykorzystywane w rolnictwie.

Autorzy raportu zbadali poziom cieków w 24 z 29 stanach w Indiach. Z ich obserwacji wynika, że 40 proc. populacji kraju nie będzie miało dostępu do czystej wody pitnej do 2030 r. Zasoby wody gruntowej, które stanowią 40 proc. zaopatrzenia, wyczerpują się w niezrównoważonym tempie i do 2020 r. mogą skończyć się w 21 miastach (m.in. w Nowym Delhi, Bengalurze i Ćennaj), co wpłynie na życie 100 mln mieszkańców. W 90 miastach obecnie nie ma już takiej ilości czystej wody, która wystarczyłaby dla wszystkich obywateli. Z kolei na obszarach wiejskich dostęp do wody pitnej jest jeszcze trudniejszy z powodu nieregularnych deszczy i wykorzystania wód podziemnych w rolnictwie.

70 proc. wody w Indiach jest zanieczyszczone. Przyczyniają się do tego m.in. odpady wyrzucane do zbiorników wodnych. Niedobór jest również wynikiem zjawisk związanych ze zmianami klimatu. Problem ten może przyczynić się do rozwoju konfliktów. W stanie Gudżarat występowały już napięcia związane z alokacją cieków w dwóch zbiornikach połączonych rzeką Narmadą. W Indiach toczy się siedem sporów dotyczących podziału wody na terenie 11 stanów. Kraj jest również uwikłany w długoletnie konflikty ze swoimi sąsiadami – Chinami, Pakistanem i Bangladeszem – dotyczące rzek przepływających przez granice.

Jeżeli ten temat Cię interesuje, przeczytaj artykuł „Are we running out of water?” o wyczerpujących się zasobach wody na świecie.

Wpływ zmian klimatu na gospodarkę, zdrowie i występowanie katastrof
Na podstawie badania przeprowadzonego w 135 krajach oszacowano, że do 2050 r. zmiany klimatu mogą zmniejszyć światową roczną produkcję gospodarczą nawet o 4% i nieproporcjonalnie mocno uderzyć w państwa słabo i średnio rozwinięte. W badaniu eksperci wzięli pod uwagę np. rosnący poziom mórz oraz coraz częściej występujące fale ciepła, susze i gwałtowne burze. Najmniej dotknięta […]
Czytaj całość
Sundarbany jako przykład ochrony przed rosnącym poziomem mórz
Sundarbany obejmują największe na świecie lasy namorzynowe i znajdują się na pierwszej linii zmian klimatycznych. Z powodu podnoszącego się poziomu mórz życie i źródła utrzymania mieszkańców regionu znalazły się w niebezpieczeństwie. Dlatego sadząc setki tysięcy drzew namorzynowych, lokalne kobiety tworzą dodatkową barierę ochronną przed wodą. Sporządzają też ręcznie mapy obszarów, na których mogą rosnąć namorzyny, […]
Czytaj całość
Zanieczyszczenie powietrza na świecie i astronomiczne emisje CO₂
W 2021 r. żadne państwo nie spełniło standardów jakości powietrza Światowej Organizacji Zdrowia. Badanie powietrza przeprowadzono w 6475 miastach. WHO zaleca, aby średnie roczne odczyty cząstek PM2,5 nie przekraczały 5 µg na m³. Tylko 3,4% badanych miast spełniło ten warunek w 2021 r., a 93 odnotowały poziomy PM2,5 10-krotnie wyższe niż zalecany. Najbardziej zanieczyszczoną stolicą […]
Czytaj całość