Dochodzenie ws. śmierci i zaginięć tysięcy rdzennych Kanadyjek

W Kanadzie zakończyło się dochodzenie w sprawie rdzennych mieszkanek kraju, które zaginęły lub zostały zamordowane. Indianie kanadyjscy stanowią 4% populacji Kanady jednak 10% kobiet, które zaginęły i 21% kobiet, które zostały zamordowane w latach 1980–2012 należało do ludów tubylczych. Chociaż połowa z co najmniej 1200 morderstw została popełniona przez bliskich ofiar, to – jak wynika z badań – rdzennym mieszkankom Kanady grozi śmierć z rąk obcej osoby prawie półtora raza bardziej niż z rąk kogoś bliskiego. Szacuje się, że zaginęło co najmniej 4 tys. Indianek, chociaż dokładnej liczby prawdopodobnie nigdy nie uda się ustalić.

Autorzy liczącego 1200 stron raportu twierdzą, że tragiczny los kobiet i dziewcząt nosi znamiona ludobójstwa i obwiniają za ten stan rzeczy „bezczynność państwa oraz działania zakorzenione w kolonializmie i ideologiach kolonialnych”. Śledztwo, w ramach którego przesłuchano ponad 2380 świadków, w tym członków rodzin ofiar, kosztowało 67 mln dol. Premier Justin Trudeau zdecydował jednak, że dochodzenie i pojednanie z rdzennymi społecznościami jest najwyższym priorytetem jego rządu.

Od lat 70. XIX w. do 1996 r. rządy kanadyjskie odebrały rdzennym mieszkańcom tysiące dzieci i zmusiły je do nauki w szkołach z internatem, chcąc w ten sposób odciąć od rodziny, języka i kultury. Wielu uczniów doświadczyło tam przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej. Niewydolny system opieki społecznej oraz zaniedbania edukacyjne mają wpływ na wysokie wskaźniki ubóstwa, nadużywanie narkotyków, alkoholizm, przemoc domową i samobójstwa. W Kanadzie mieszka 1,6 mln przedstawicieli rdzennej ludności.

Finlandia, Dania i Szwecja a NATO i wydatki na obronność
W sondażu przeprowadzonym po inwazji Rosji na Ukrainę 53% Finów poparło złożenie wniosku o przystąpienie ich kraju do NATO. Finlandia dysponuje obecnie armią złożoną z 300 tys. żołnierzy, artylerią silniejszą niż ta należąca do państw Europy Zachodniej i siłami powietrznymi z m.in. 64 myśliwcami Lockheed Martin F-35 Lightning II. Fińskie władze zwiększą również wysiłki na […]
Czytaj całość
Walka o czystą wodę w Ontario i rośliny, które zastąpią górników
Mieszkańcy kanadyjskich miejscowości Tiny i Tay mogą się pochwalić jednymi z najczystszych wód na świecie, chociaż nikt nie potrafi dokładnie wyjaśnić fenomenu tamtejszych złóż. Firmy wydobywające żwir planują jednak rozbudowę okolicznych kopalni, co naruszy zasoby wodne w regionie. Mieszkańcy protestują, ponieważ proces płukania żwiru prowadzi do okresowych zanieczyszczeń wód gruntowych mułem. W Serbii natomiast setki […]
Czytaj całość
NFT, programy GPT-3 i Transformers oraz projekt „ArabicSpeech”
Collins English Dictionary wybrał termin NFT na słowo roku 2021. To skrót od non-fungible token [niewymienialny token – przyp. red.], co słownik definiuje jako „unikatowy, zapisany w technologii blockchain certyfikat cyfrowy, który służy do rejestrowania własności zasobu, np. dzieł sztuki lub przedmiotów kolekcjonerskich”. W 2021 r. nastąpił gwałtowny wzrost korzystania z tokenów cyfrowych (o 11 […]
Czytaj całość