Sposoby na plastik w środowisku

Jedne z najczystszych wód morskich w Europie należą do Wielkiej Brytanii – 99% kąpielisk dopuszczonych jest do użytku. Organizacja Surfers Against Sewage (SAS), która od 1990 r. prowadzi kampanię na rzecz czystych wód morskich, rozpoczęła w 2017 r. projekt Plastic Free Communities [społeczności wolne od plastiku]. Pierwszym brytyjskim miastem „bez plastiku” zostało Penzance, a obecnie taki status posiada już 61 innych miejscowości. Celem projektu jest uniezależnienie się od tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

Brytyjka Catherine Conway zachęca do korzystania z własnych opakowań wielokrotnego użytku podczas zakupów w sklepach oferujących nieopakowane towary. Obecnie rozpoczynają się testy takiego rozwiązania w supermarkecie sieci Waitrose. Natomiast sieć Sainsbury, jako pierwsza na Wyspach Brytyjskich, zrezygnuje z plastikowych opakowań na sprzedawane luzem owoce, warzywa i pieczywo. Znikną również plastikowe sztućce i tacki. Firma kosmetyczna Olay testuje opakowania wielokrotnego użytku, aby zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych.

Na naszej planecie mamy obecne 8,3 mld t plastiku, z czego 6,3 mld t ok. 79% to odpady. Czy w walce z zalewającym świat plastikiem mogą pomóc przywódcy religijni? Wierni ich słuchają i mają do nich zaufanie. Przywódcy potrafią się również organizować i mobilizować. Gdyby liderzy społeczności religijnych na świecie przyjęli politykę zakazującą używania plastiku w świętych miejscach podczas ważnych uroczystości, pielgrzymek i innych zgromadzeń masowych, wzrosłaby szansa na zmniejszenie odpadów, które wytwarzamy na Ziemi.