13. edycja Globalnego Indeksu Pokoju

Instytut ds. Ekonomii i Pokoju (IEP) przedstawił 13. edycję Globalnego Indeksu Pokoju (GPI), w którym sklasyfikowane są 163 państwa i terytoria. GPI obejmuje 99,7% ludności świata, korzysta z 23 wskaźników jakościowych oraz ilościowych i mierzy stan pokoju za pomocą trzech dziedzin tematycznych: poziomu bezpieczeństwa społecznego; ochrony zasięgu trwających konfliktów krajowych i międzynarodowych; stopnia militaryzacji. Według GPI na 2019 r. średni poziom globalnego bezpieczeństwa nieznacznie się poprawił, po raz pierwszy od pięciu lat. Do czołówki najspokojniejszych państw na świecie należą: Islandia, Nowa Zelandia, Austria, Portugalia i Dania. Najmniej spokojne państwa to: Afganistan, Syria, Sudan Południowy, Jemen i Irak. Zarazem spadła liczba pracowników sił zbrojnych w 117 krajach oraz wydatki na cele militarne w 98 krajach (liczone w wartości PKB).

Od 2008 r. spada zaufanie do najpotężniejszych krajów świata. Zaufanie do amerykańskiego przywództwa spadło w ciągu ostatnich pięciu lat bardziej niż zaufanie do przywództwa rosyjskiego, chińskiego i niemieckiego. Zarazem ludzie mają teraz więcej zaufania do przywództwa chińskiego niż amerykańskiego. Według najnowszego raportu Center for a New American Security amerykańskie plany wojskowe, dotyczące potencjalnych konfliktów z Rosją i Chinami, są błędne i wymagają istotnych zmian strategicznych. Armia USA nie jest gotowa na działanie w nowej sytuacji militarnej, w której nie jest już absolutnym światowym dominatorem. Potencjał technologiczny Rosji i Chin pozwala zaatakować USA na ich terenie. Współcześnie wygrywa się wojny dzięki zdobywaniu szczegółowych informacji na temat wroga.