Masowe wymieranie delfinów i wielorybów u wybrzeży USA

Co najmniej 279 delfinów utknęło na mieliźnie w amerykańskiej części Zatoki Meksykańskiej i prawie wszystkie z nich zmarły (98%). Naukowcy przypuszczają, że przyczynami mogą być: wyciek ropy związany z eksplozją platformy wiertniczej Deepwater Horizon w 2010 r., który wpłynął na pogorszenie stanu zdrowia delfinów, oraz obniżający się poziom zasolenia wód w zatoce.

Władze stanu Waszyngton poprosiły właścicieli plaż o zgodę na pozostawienie gnijących tusz wielorybich na wybrzeżu, aby pozwolić na zachodzenie naturalnych procesów w środowisku morskim. Od początku 2019 r. znaleziono już 70 martwych pływaczy szarych na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych (najwięcej od 2000 r.), w tym 30 w stanie Waszyngton. Tusze wielorybów mają do 12 m długości. Naukowcy uważają, że znalezione osobniki to niewielka część martwych wielorybów i wszczęli dochodzenie mające wyjaśnić masowe wymieranie pływaczy szarych. Może być ono związane z ocieplaniem się oceanów, a co za tym idzie – z mniejszą ilością pokarmu.

Natomiast kałamarnice mogą skorzystać na zmianach klimatycznych. W związku ze wzrostem poziomu dwutlenku węgla w atmosferze rośnie również poziom kwasu węglowego, czyli rozpuszczonego w wodzie CO₂. Doświadczenia chińskich naukowców wykazały, że w takim zakwaszonym środowisku kałamarnice radzą sobie bardzo dobrze.

Rozpoczął się projekt iAtlantic, którego celem jest zbadanie stanu zdrowia Atlantyku. Naukowcy będą korzystać z szeregu zaawansowanych technologicznie urządzeń do skanowania głębi oceanu od Arktyki po Amerykę Południową, aby ocenić wpływ zmian klimatu na rośliny i zwierzęta. Oceany zaabsorbowały ponad 90% nadwyżki energii, która pojawiła się w ziemskim systemie klimatycznym. Wzrasta również zakwaszenie i spada natlenienie wody oceanicznej.

Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość
Inwestycje w energię jądrową w Japonii, Czechach i Turcji
Japonia będzie musiała zbudować nowe reaktory atomowe oraz uruchomić większość zamkniętych po katastrofie w Fukushimie w 2011 r., aby osiągnąć wyznaczony cel – neutralność klimatyczną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Japońskie władze muszą także przekonać opinię publiczną – ok. 39% Japończyków chce zamknięcia każdej elektrowni jądrowej w kraju. Po katastrofie w Fukushimie […]
Czytaj całość
Mapa bioróżnorodności pszczół i encyklopedia zapachu
W Bombaju powstała pierwsza mapa przedstawiająca bioróżnorodność liczącej 20 mln mieszkańców metropolii. Projekt ma za zadanie m.in. informować młodzież o dzikiej przyrodzie w mieście oraz zwrócić uwagę rządu Indii na konieczność ochrony tego bogatego środowiska. Bombaj, finansowa stolica Indii, powstał w wyniku połączenia siedmiu wysp i rekultywacji gruntów. Utrata lasów namorzynowych i wylesianie to obecnie główne problemy środowiskowe miasta, które […]
Czytaj całość