Nierówności rasowe i społeczne w USA i Wielkiej Brytanii

W maju 2020 r. stopa bezrobocia wśród Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych wyniosła 16,8%, natomiast wśród białych pracowników – 12,4%. Obecnie w USA zatrudnionych jest mniej niż połowa dorosłych Afroamerykanów. Są oni bardziej narażeni na utratę pracy, dochodów lub zniknięcie z rynku pracy w czasie recesji powstałej w wyniku pandemii COVID-19 i mają mniej zasobów, aby radzić sobie ze skutkami ekonomicznymi koronawirusa: zarabiają mniej pieniędzy i zgromadzili mniej oszczędności. W 2016 r. średnia wartość netto gospodarstwa domowego białej rodziny (171 tys. dol.) była 10 razy wyższa niż średnia netto gospodarstwa rodziny afroamerykańskiej (17 150 dol.). Ponadto Afroamerykanie częściej umierają z powodu COVID-19 niż biali obywatele USA. Do ich trudniejszej sytuacji przyczyniają się dyskryminacja rasowa i słabszy dostęp do edukacji.

Według raportu Public Health England osoby czarnoskóre, mające pochodzenie azjatyckie lub wywodzące się z mniejszości etnicznych [BAME – Black, Asian and minority ethnic] są o 10% do 50% bardziej narażone na śmierć z powodu koronawirusa niż biali Brytyjczycy.

Powodzie w USA wyrządzają więcej szkód dzielnicom zamieszkanym przez Afroamerykanów, co pogłębia istniejące nierówności rasowe i społeczne. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku huraganów Katrina w Luizjanie (2005 r.) i Harvey w Teksasie (2017 r.). Powodzie – coraz bardziej dotkliwe w związku ze zmianami klimatu – są najgroźniejsze w najniżej położonych dzielnicach miast i tam, gdzie nie ma roślin służących absorpcji wody. Takie dzielnice, najczęściej zamieszkane przez ubogich i mniejszości etniczne, nie posiadają odpowiednio wydajnych systemów kanalizacyjnych i nie są w stanie poradzić sobie z nadmiarem wody z opadów deszczu lub wylewów rzek.