Segregacja seksualna i skłonności do spożywania alkoholu u samic

Z badań przeprowadzonych na myszach wynika, że zmiany w poziomie estrogenów (hormonów płciowych) sprawiają, że spożywanie alkoholu staje się prawdopodobnie bardziej satysfakcjonujące dla samic niż dla samców. Naukowcy uważają, że estrogen zmienia aktywność w układzie dopaminergicznym, co wpływa na układ nagrody w mózgu. Gdy badacze obniżali poziom receptorów estrogenowych w polu brzusznym nakrywki (części układu nagrody) samic myszy, zwierzęta te piły mniej alkoholu. W przypadku samców myszy to samo działanie nie miało żadnego wpływu na picie alkoholu. Rezultat badań może oznaczać, że kobiety częściej piją alkohol w różnych fazach cyklu miesiączkowego, co jest istotne przy leczeniu zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu.

Naukowcy połączyli DNA kałamarnicy z komórkami ludzkiego organizmu, aby zmienić ich przejrzystość, co umożliwi lepsze zrozumienie procesów biologicznych zachodzących w ludzkim ciele. Kałamarnice, ośmiornice i mątwy potrafią zmieniać sposób, w jaki ich skóra przepuszcza, pochłania i odbija światło. Badacze, dzięki dodaniu DNA kałamarnicy do ludzkich komórek, zmusili je do produkcji reflektyny białka strukturalnego kałamarnicy odpowiedzialnego za umiejętność zmiany koloru skóry oraz odbijanie promieni światła.

Naukowcy zwracają uwagę na przykłady tzw. segregacji seksualnej wśród zwierząt. Albatrosy korzystają z różnych siedlisk w zależności od płci, co często nie jest uwzględniane w planach ochrony ptaków. Samice albatrosów częściej polują w wodach podzwrotnikowych, gdzie giną, próbując skorzystać z ciągniętych za kutrami rybackimi przyłowów [zwierząt, które nie są celem, a zostają złapane podczas odłowów lub połowów konkretnych gatunków]. Przepisy regulujące kwestię przyłowów w wodach podzwrotnikowych są mniej restrykcyjne niż te dotyczące wód antarktycznych i subantarktycznych, preferowanych do polowań przez samce albatrosów. Natomiast wyższe temperatury powietrza podczas inkubacji jaj karett (gatunku żółwi morskich), wynikające ze zmian klimatu, prowadzą do zwiększenia liczby samic. Z kolei samce częściej giną podczas działalności połowowej człowieka.