Brief #121 - okładka

Ochrona Wielkiej Rafy Koralowej

Organizacje Earthjustice i Environmental Justice Australia twierdzą, że rząd Australii narusza prawne zobowiązania do ochrony Wielkiej Rafy Koralowej. Australia jest jednym z największych światowych eksporterów węgla i skroplonego gazu ziemnego, planuje kontynuować eksport paliw kopalnych przez kolejne dziesięciolecia i nie wywiązuje się ze zobowiązań dotyczących zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 1,5°C.

W raporcie Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) z 2019 r. wykazano, że Wielkiej Rafie Koralowej najbardziej zagrażają emisje gazów cieplarnianych. Badania przeprowadzone w marcu 2020 r. opisały tegoroczne blaknięcie koralowców – proces spowodowany przez zbyt wysoką temperaturę wody – jako największe i drugie najbardziej dotkliwe wydarzenie tego typu w historii, a zarazem już trzecie w ciągu ostatnich pięciu lat. Według ekologów Wielka Rafa Koralowa powinna znaleźć się wśród obiektów zagrożonych na Liście światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) stwierdził w 2018 r., że większość tropikalnych raf koralowych zniknie, nawet jeśli globalne ocieplenie zostanie ograniczone do 1,5°C. Od czasu rewolucji przemysłowej Ziemia ogrzała się o ok. 1°C. Państwa Wspólnoty Narodów będą stosować technologię satelitarną i zdjęcia o wysokiej rozdzielczości do ochrony i monitorowania stanu zasobów morskich przed załamaniem klimatu, przełowieniem i zanieczyszczeniem. Ok. 250 mln ludzi jest bezpośrednio zależnych od raf koralowych.

Kuba chroni swoje rafy koralowe dzięki założonej trzy lata temu szkółce, gdzie hoduje się koralowce. Powstała ona we współpracy z amerykańskim Aquarium of Florida i ma na celu zwiększenie populacji żyjących tam koralowców oraz ochronę rafy koralowej przed rosnącą temperaturą wody morskiej, przełowieniem i chorobami.

Czytaj całe wydanie