Molestowanie seksualne dzieci

We francuskim Kościele katolickim co najmniej 3 tys. dzieci zostało wykorzystanych seksualnie od lat 50. XX w. (średnio 40 przypadków rocznie przez 70 lat) – ustaliła Niezależna Komisja ds. Wykorzystywania Seksualnego w Kościele (CIASE). Pracownicy infolinii dla ofiar molestowania seksualnego odebrali ponad 5 tys. połączeń telefonicznych. Urzędnicy Komisji uważają, że ofiar jest znacznie więcej. Ok. 1500 duchownych i urzędników kościelnych dopuściło się nadużyć wobec dzieci.

Z najnowszego raportu ws. molestowania seksualnego dzieci w Wielkiej Brytanii wynika, że w niektórych przypadkach trenerzy i instruktorzy sportu wykorzystują najmłodszych, szczególnie w sportach polegających na kontakcie fizycznym. W ramach Truth Project w latach 20162020 zgłosiło się 3939 ofiar przemocy seksualnej. 64 z nich było wykorzystywanych seksualnie w środowisku sportowym. 58 z 64 ofiar zgłosiło wykorzystywanie seksualne przez trenera sportowego lub wolontariusza w organizacji sportowej. We wszystkich tych przypadkach sprawcami byli dorośli mężczyźni.

Według najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu Wschodniej Anglii tak zwani łowcy pedofilów zagrażają postępowaniu karnemu i przyczyniają się do niepowodzeń w wykrywaniu sprawców molestowania seksualnego dzieci. Łowcy pedofilów stosują strategie, które omijają zabezpieczenia, jakie muszą stosować organy ścigania. Na przykład sami udają potencjalne ofiary w internecie i filmują spotkania z potencjalnymi sprawcami. Często zgłaszają domniemane przestępstwo policji, ale po opublikowaniu materiału ze spotkania w kanałach społecznościowych, gdzie dochodzi do ataków na domniemanych sprawców czynów pedofilskich oraz ich rodziny. Wpływa to negatywnie na prawo oskarżonego do sprawiedliwego procesu. Niektóre posądzane o pedofilię osoby popełniły samobójstwo.