Miejskie lasy Akiry Miyawakiego i zielone pobocza dróg

Niewielkie ekosystemy leśne zdobywają popularność na obszarach miejskich w Europie. Ich zwolennicy twierdzą, że poprawiają one bioróżnorodność i jakość powietrza w miastach oraz samopoczucie ich mieszkańców. Inspiracją do zakładania niewielkich lasów jest koncepcja japońskiego ekologa Akiry Miyawakiego, polegająca na tworzeniu małego, gęstego, miejskiego lasu na zdegradowanych glebach, która zdobyła już popularność w Azji. Zgodnie z pierwszymi wynikami badań specjalistów z Wageningen University & Research Centre taki teren zielony o standardowej powierzchni ok. 200–250 m² wychwytuje średnio 127,5 kg dwutlenku węgla rocznie, a ilość ta będzie rosła nawet przez 50 lat od posadzenia roślin.

Naukowcy z Uniwersytetu Exeter zachęcają do zmiany sposobu pielęgnacji pasów ziemi między poboczami dróg a ogrodzeniami, ponieważ mogą one w znaczny sposób poprawić „wielofunkcyjność terenów zielonych” na obszarach miejskich. Pobocza zajmują ok. 2579 km² powierzchni Wielkiej Brytani, a jedna czwarta z nich jest regularnie koszona. To szkodliwe dla dzikiej przyrody – niekoszone pasy ziemi mogą służyć za siedlisko dzikich roślin i zwierząt. Badacze postulują również sadzenie na poboczach drzew i krzewów, co pomoże w wychwytywaniu dwutlenku węgla.

Wielorodzinna wspólnota w Kostaryce prowadzi ogród założony na nieużytkach, dzięki czemu cieszy się większą samowystarczalnością i może poprawić stan swoich finansów po pandemii COVID-19. Mieszkańcy – przy współpracy z organizacjami pozarządowymi – zostali przeszkoleni z rolnictwa ekologicznego i uprawiają obecnie 30 gatunków warzyw i owoców, dzielą zbiory między sobą, a nadwyżki sprzedają.

Cykl życia metali oraz hossa na rynku litu i uranu
Badanie analizujące ekonomiczne cykle życia 61 komercyjnie używanych metali wykazało, że żywotność ponad połowy z nich jest krótsza niż 10 lat, a większość metali wyrzuca się lub traci w dużych ilościach, zamiast poddać je procesowi recyklingu i ponownego wykorzystania. Np. kobalt (kluczowy dla silników lotniczych i akumulatorów litowo-jonowych) i gal (ważny składnik półprzewodników w telefonach […]
Czytaj całość
Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Zielony potencjał Afryki oraz biomasa jako źródło energii
Zgodnie z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ Afryka ma ogromny potencjał w kwestii produkcji zielonej energii. To m.in. farmy wiatrowe na afrykańskim wybrzeżu, farmy fotowoltaiczne i projekty geotermalne w Wielkich Rowach Afrykańskich. Przedsięwzięcia te mogą osłabić skutki globalnego ocieplenia, wzmocnić rozwój gospodarczy Afryki i wyciągnąć miliony ludzi z ubóstwa. Kraje takie jak Kenia, […]
Czytaj całość