Energia odnawialna z wulkanów i obornika dla kryptowalut

Salwador to pierwsze państwo na świecie, które przyjęło bitcoina jako legalny środek płatniczy. Prezydent Nayib Bukele polecił państwowej firmie zajmującej się energią geotermalną używanie jej podczas wydobycia kryptowaluty. Salwadorczycy mają zamiar korzystać z wulkanów jako źródła czystej, bezemisyjnej i odnawialnej energii elektrycznej. Wulkan będzie ogrzewał wodę pod ziemią, tworząc strumień pary, która napędzi turbiny i wyprodukuje prąd.

W Wielkiej Brytanii firma Easy Crypto Hunter opracowała system pozyskiwania energii z krowiego obornika do wydobywania kryptowalut. Zawiera on metan, który w procesie fermentacji beztlenowej zamienia się w energię odnawialną. Według właściciela firmy „rolnicy, którzy mają specjalne kompostowniki do takiej fermentacji, […] mogą wykorzystać wszystkie odpady biologiczne z gospodarstwa, od krowiego obornika po obierki z ziemniaków, do wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystywanej do kopania kryptowalut”.

Na świecie działa 26 urządzeń do wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla na skalę przemysłową. Łącznie składuje się tam rocznie 40 mln t CO₂, który wprowadza się do formacji geologicznych lub wtłacza do przestrzeni po wyczerpujących się złożach ropy i gazu. Technologia wychwytywania i zakopywania dwutlenku węgla ma pomóc w walce z kryzysem klimatycznym, przedsiębiorstwa naftowe i gazowe wykorzystują jednak tę możliwość do rozwinięcia produkcji paliw kopalnych. Większość sekwestrowanego przez te firmy CO₂ pochodzi ze złóż naturalnych, a nie ze źródeł wytworzonych przez człowieka.