Wymieranie języków i tradycyjnej wiedzy medycznej

Wymieranie języków prowadzi do utraty tradycyjnych receptur ludowych na nieznane nauce lekarstwa. Mowa tubylcza jest kopalnią wiedzy na temat dostarczanych przez środowisko usług ekosystemowych. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ponad 1900 języków na świecie ma obecnie mniej niż 10 tys. użytkowników, a powyżej 30% z wszystkich 7400 języków zniknie do końca XXI w. Wraz z nimi odejdzie wiedza o roślinach leczniczych. Obszary najbardziej zagrożone wymarciem języków i zanikiem tradycyjnej wiedzy medycznej to północno-zachodnia Amazonia – języki zagrożone opisują tam 100% unikatowej wiedzy o roślinach, ziołach i recepturach – oraz Ameryka Północna, gdzie odsetek ten wynosi 86%.

Rdzenni mieszkańcy Tajwanu walczą z czasem, aby ocalić przed wymarciem ojczyste języki. Obecnie ok. 35% z 400 tys. autochtonów mówi płynnie w swoim ojczystym języku. Jednym z nich jest thao, używany przez rdzennych Tajwańczyków. Thao to jeden z czterech języków na Tajwanie, które zostały uznane przez UNESCO za krytycznie zagrożone.

W związku ze spadkiem sprzedaży wydawnictwo Oxford University Press zamyka swój oddział drukarski (Oxuniprint). Pierwsza książka została wydrukowana w Oksfordzie w 1478 r., dwa lata po uruchomieniu tam pierwszej prasy drukarskiej w Anglii. W następnym stuleciu Uniwersytet Oksfordzki współpracował z kilkoma drukarniami w Oksfordzie, a w 1586 r. prawo uczelni do drukowania książek zostało uznane w dekrecie Izby Gwiaździstej i wzmocnione później w Wielkiej Karcie Swobód.

Czytaj całe wydanie