Tajemnice Betelgezy i galaktyki NGC 1052-DF2

Radioteleskop CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) w pierwszym roku swojej działalności wykrył 535 szybkich błysków radiowych, co czterokrotnie zwiększa liczbę zarejestrowanych zjawisk tego typu. Są one krótkie, wysokoenergetyczne i jednorazowe, czasem też powtarzają się okresowo i trwają średnio co najmniej 10 razy dłużej. Naukowcy obliczyli, że emisja rozbłysku radiowego u źródła trwa zwykle milisekundy. W tym czasie źródło rozbłysku może wyemitować 500 mln razy więcej energii niż Słońce.

Betelgeza – znana jako „prawe ramię” konstelacji Oriona – to czerwony nadolbrzym i dziewiąta pod względem jasności gwiazda na nocnym niebie. W lutym 2020 r. nastąpiło jednak jej gwałtowne pociemnienie. Wykonane przez chilijski VLT (Very Large Telescope) wysokiej rozdzielczości zdjęcia sugerują, że gwiazda wyrzuciła tak dużo pyłu, iż jej jasność spadła o dwie trzecie. Według astrofizyków z Obserwatorium Paryskiego niezwykle chłodna komórka konwekcyjna doprowadziła do drastycznego spadku temperatury w atmosferze gwiazdy, a wtedy gaz, który Betelgeza wcześniej wyrzuciła, skondensował się w pył i zablokował jej światło.

Naukowcy z m.in. Uniwersytetu Yale odkryli, że w galaktyce NGC 1052-DF2 brakuje ciemnej materii, co podważa wiedzę na temat sposobu, w jaki galaktyki powstają i ewoluują. Ciemna materia to klej, który pomaga galaktykom się formować, utrzymuje je razem i stanowi większość wszechświata. Badana galaktyka nie ma także centralnego zgrubienia galaktycznego i ramion spiralnych.

Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Ludy rdzenne a zmiany klimatu i ochrona środowiska
Ludy rdzenne są szczególnie narażone na bezpośrednie konsekwencje zmian klimatu ze względu na zależność od środowiska i jego zasobów. Np. uprawy ludu Majhi w Nepalu regularnie ulegają zniszczeniom zarówno w wyniku ogromnych susz, jak i potężnych opadów deszczu. Aktywiści pochodzący z ludów tubylczych giną w obronie środowiska, zwłaszcza w Ameryce Środkowej i Południowej, sprzeciwiając się […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość