Współpraca państw bałtyckich w ramach bezpieczeństwa regionalnego

Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) zebrała się w norweskim Kristiansand, aby potępić inwazję Rosji na Ukrainę i wyznaczyć nowe cele współpracy. CBSS nie spotykało się na tym szczeblu od 2014 r. i rosyjskiej inwazji na Krym. W marcu br. członkostwo Rosji w organizacji zostało zawieszone, a w maju Rosja sama się z niej wycofała. W lipcu br. Niemcy obejmą przewodnictwo w CBSS, a głównym punktem ich programu ma być czysta energia.

Finlandia zwiększa budżet wojskowy w obawie, że Rosja przeprowadzi akcję odwetową po ogłoszeniu wniosku Finów o wstąpienie do NATO. W budżecie na 2022 r. rząd przeznaczy ok. 669,4 mln euro na dodatkowe środki na armię, w tym za 490 mln euro zostanie pilnie zakupiony sprzęt wojskowy. W latach 2022–2027 fiński rząd wyda ok. 1,7 mld euro na „długoterminowe zakupy” sprzętu militarnego. Według wyników sondażu przeprowadzonego przez fińską Radę Doradczą ds. Informacji Obronnej (ABDI) rekordowe 83% populacji Finlandii jest gotowe do militarnej obrony swojego kraju.

Litwa zaproponowała zbudowanie międzynarodowej koalicji morskiej, której celem będzie zniesienie rosyjskiej blokady Morza Czarnego, uniemożliwiającej Ukrainie eksport zboża. Morska operacja eskortowa – którą nie będzie kierować NATO – mogłaby chronić statki ze zbożem, gdy płyną one przez Morze Czarne i mijają rosyjskie okręty wojenne. Dania dostarczy natomiast Ukrainie wyrzutnie i pociski przeciwokrętowe Harpoon. To zaawansowana broń dalekiego zasięgu, która może pomóc przełamać rosyjską blokadę morską, potencjalnie pozwalając na wznowienie eksportu zboża przez Morze Czarne.

Europa w poszukiwaniu energii z Afryki i Bliskiego Wschodu
Gaz z izraelskiego podmorskiego złoża płynie do Europy przez Egipt – gdzie jest skraplany – już od 2020 r. w ramach umowy wartej 15 mld dol. Teraz Izrael i Egipt zamierzają zwiększyć eksport gazu w ramach porozumienia podpisanego z Unią Europejską podczas Wschodnio-Śródziemnomorskiego Forum Gazowego. Organizacje monitorujące politykę energetyczną UE i przejście na zieloną energię […]
Czytaj całość
Prawo przeciwko uchodźcom – Malezja, Finlandia i Estonia
Zdaniem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Malezji w kwietniu 2022 r. mieszkało ponad 182 tys. uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Malezja nie ma ram prawnych, które legitymizowałyby sytuację uchodźców w kraju i rozdzielały ich na osoby ubiegające się o azyl i migrantów niemających dokumentów. Malezyjskie prawo uniemożliwia uchodźcom legalne zatrudnienie, wielu z […]
Czytaj całość
Płaca minimalna we Włoszech oraz krótszy tydzień pracy w Europie
Partie polityczne we Włoszech nie mogą się porozumieć w kwestii wprowadzenia ustawowej płacy minimalnej w odpowiedzi na rosnącą inflację. Jednocześnie negocjacje w sprawie dyrektywy UE dotyczącej odpowiednich płac minimalnych wchodzą w decydującą fazę. Włochy, podobnie jak Szwecja, Finlandia, Dania, Cypr i Austria, nie mają jeszcze usankcjonowanej prawnie płacy minimalnej. Tymczasem niemiecki Bundestag zdecydował 3 czerwca […]
Czytaj całość