Płaca minimalna we Włoszech oraz krótszy tydzień pracy w Europie

Partie polityczne we Włoszech nie mogą się porozumieć w kwestii wprowadzenia ustawowej płacy minimalnej w odpowiedzi na rosnącą inflację. Jednocześnie negocjacje w sprawie dyrektywy UE dotyczącej odpowiednich płac minimalnych wchodzą w decydującą fazę. Włochy, podobnie jak Szwecja, Finlandia, Dania, Cypr i Austria, nie mają jeszcze usankcjonowanej prawnie płacy minimalnej. Tymczasem niemiecki Bundestag zdecydował 3 czerwca br. o podniesieniu od października 2022 r. ustawowej płacy minimalnej z 9,82 do 12 euro za godzinę.

Związki zawodowe w Europie wzywają rządy do wdrożenia czterodniowego tygodnia pracy. W Belgii pracownicy otrzymali prawo do pracy cztery dni w tygodniu zamiast pięciu bez utraty wynagrodzenia. W Wielkiej Brytanii ruszył właśnie sześciomiesięczny program pilotażowy czterodniowego tygodnia pracy, w którym udział bierze ok. 70 firm i 3000 pracowników. W Szkocji próbny program rozpocznie się w 2023 r. Próby przeprowadzone w Islandii w latach 2015–2019 zakończyły się sukcesem – stres i wypalenie pracowników się zmniejszyły , nastąpiło również zwiększenie równowagi między życiem a pracą.

Władze Pakistanu zdecydowały się przywrócić pięciodniowy tydzień pracy zamiast sześciodniowego w ramach planu oszczędzania energii, ponieważ kraj zmaga się z kryzysem energetycznym, przerwami w dostawach prądu, rosnącymi cenami paliw i kosztów życia oraz rekordową inflacją. W Pakistanie brakuje prądu w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię w gorące, letnie miesiące i potężną falą upałów (nawet do 50°C). Sześciodniowy tydzień pracy dla pracowników rządowych został wprowadzony w kwietniu br.

Zielony potencjał Afryki oraz biomasa jako źródło energii
Zgodnie z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ Afryka ma ogromny potencjał w kwestii produkcji zielonej energii. To m.in. farmy wiatrowe na afrykańskim wybrzeżu, farmy fotowoltaiczne i projekty geotermalne w Wielkich Rowach Afrykańskich. Przedsięwzięcia te mogą osłabić skutki globalnego ocieplenia, wzmocnić rozwój gospodarczy Afryki i wyciągnąć miliony ludzi z ubóstwa. Kraje takie jak Kenia, […]
Czytaj całość
Globalne ocieplenie a międzynarodowa rywalizacja o Arktykę
Surowy klimat i niskie temperatury stanowiły naturalną barierę w eksploatacji złóż Arktyki, ale kryzys klimatyczny zmienia ten stan rzeczy. Topnienie polarnych czap lodowych umożliwia dostęp do zasobów (ropy, gazu, minerałów, metali ziem rzadkich i ryb) wartych dziesiątki bilionów dolarów. Między państwami leżącymi nad Oceanem Arktycznym i mającymi tam terytoria: Rosją, Kanadą, USA, Danią, Norwegią oraz […]
Czytaj całość
Finlandia, Dania i Szwecja a NATO i wydatki na obronność
W sondażu przeprowadzonym po inwazji Rosji na Ukrainę 53% Finów poparło złożenie wniosku o przystąpienie ich kraju do NATO. Finlandia dysponuje obecnie armią złożoną z 300 tys. żołnierzy, artylerią silniejszą niż ta należąca do państw Europy Zachodniej i siłami powietrznymi z m.in. 64 myśliwcami Lockheed Martin F-35 Lightning II. Fińskie władze zwiększą również wysiłki na […]
Czytaj całość