Jak zapobiegać degradacji Ziemi?

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) ostrzega, że niewłaściwe użytkowanie gruntów powoduje degradację i pustynnienie ziemi. Rolnictwo jest w 75% odpowiedzialne za wylesianie lasów tropikalnych i w 70% – za zużycie wody słodkiej. Społeczności szukają zrównoważonych sposobów produkcji żywności. W lesie deszczowym w północnej Gwatemali mieszkańcy korzystają z systemu koncesji gruntów państwowych, jednocześnie chroniąc tamtejsze lasy. Spadły wskaźniki ubóstwa, emigracji do USA i wylesiania. Rolnicy w Walii stosują zrównoważone metody rolnicze, aby zmniejszyć niekorzystne efekty hodowli krów. W Senegalu rozwija się projekt Wielki Zielony Mur, mający na celu stworzenie korzystnych warunków rolniczych (więcej wilgoci i deszczu) dzięki sadzeniu drzew.

Sygnatariusze Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa (IT PGRFA), który ma chronić globalny łańcuch dostaw, nie potrafią porozumieć się w kwestii wymiany nasion oraz dostępu do ich sekwencji genetycznej. Obecnie dziewięć z 6 tys. gatunków roślin, uprawianych przez ludzi w celach żywnościowych, stanowi 66% całkowitej produkcji roślinnej. Jednocześnie zanika prawie jedna czwarta z 4 tys. gatunków dzikich roślin jadalnych, które mogą być bogatsze w składniki odżywcze niż ich uprawiane odpowiedniki. Zarazem naukowcy twierdzą, że zmiany klimatu utrudniają produkcję nasion, a urbanizacja, zanieczyszczenie środowiska i rolnictwo przemysłowe powodują spadek różnorodności biologicznej.

Agro-park ziemniaków w Cuzco ma powierzchnię 90 km kw. i jest położony na wysokościach od 3400 do 4900 m n.p.m. Naukowcy identyfikują tam geny 1367 odmian ziemniaków, które mogłyby pomóc przetrwać temu gatunkowi coraz częstsze i intensywniejsze susze, powodzie i mrozy związane ze zmianami klimatycznymi. Natomiast w Limie istnieje Międzynarodowe Centrum Ziemniaka, gdzie rośnie ponad 4600 odmian ziemniaków i znajduje się największy na świecie bank genów tej rośliny.