Brief #143 - okładka

Allostaza i obrazowanie pracy mózgu u dzieci

Brytyjscy naukowcy opracowali technologię obrazowania mózgu, która pozwala lepiej zrozumieć pracę mózgu dziecka w momentach jego naturalnej aktywności. Metoda opiera się na dyfuzyjnej tomografii optycznej o dużej gęstości i została przetestowana w badaniach nad sześciomiesięcznymi niemowlętami. Według badaczy pozwala ona na wykrywanie zmian w funkcjonowaniu mózgu, a w przyszłości może umożliwić diagnozowanie i monitorowanie autyzmu i mózgowego porażenia dziecięcego.

Najważniejszym zadaniem ludzkiego mózgu nie jest myślenie, a sprawowanie kontroli nad układami organizmu, aby utrzymać go przy życiu i zdrowiu. Według najnowszych badań świadome myśli i uczucia, za które odpowiada mózg, służą w dużej mierze potrzebom związanym z zarządzaniem ciałem. Człowiek jest nieświadomy sporej części aktywności mózgu, dotyczącej tzw. allostazy – utrzymywania stanu równowagi w organizmie dzięki zarządzaniu zmianami wieloukładowymi. W związku z tym nawet podstawowe czynności fizyczne, jak głęboki oddech lub dłuższy sen, mogą być zaskakująco pomocne w rozwiązywaniu problemów tradycyjnie postrzeganych jako psychologiczne.

Praktykowanie jogi może wzmocnić te obszary mózgu, które najbardziej dotyka proces starzenia – związane z pamięcią, emocjami i myśleniem. Ćwiczenia zwiększają objętość substancji szarej w hipokampie oraz objętość niektórych obszarów kory przedczołowej. Struktury, które joga wydaje się wzmacniać, mają tendencję do kurczenia się z wiekiem, zwłaszcza u osób chorujących na demencję. Podobne efekty zauważono w badaniach dotyczących aerobiku.

Czytaj całe wydanie