Sytuacja imigrantów w Australii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

Według prawników skuwanie przez australijskie władze osób ubiegających się o azyl, które są wysyłane na wizyty lekarskie, jest niehumanitarne i niezgodne z prawem. Praktyki tego typu wywołują traumę i ograniczają dostęp do opieki zdrowotnej, zwłaszcza w przypadku ludzi z zaburzeniami psychicznymi oraz po przebytych torturach. Stosowanie środków przymusu spotkało się już z krytyką ze strony Australijskiej Komisji Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich Wspólnoty Narodów, którzy ostrzegli, że są one używane w sposób nieproporcjonalny do ryzyka.

Urząd Celny i Ochrony Granic (U.S. Customs and Border Protection) zamknął magazyn w południowym Teksasie, w którym rodziny i dzieci imigrantów były przetrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach wykonanych z siatki ogrodzeniowej. Magazyn zostanie przeprojektowany, aby zapewnić zatrzymanym osobom bardziej humanitarne warunki pobytu. Remont potrwa co najmniej 18 miesięcy – powstanie więcej miejsc do rekreacji i zabaw dla dzieci, szpital, prysznice, zapewnione zostaną lepsze warunki gastronomiczne, a siatkę ogrodzeniową zastąpi przezroczyste tworzywo sztuczne.

Brytyjscy urzędnicy Home Office zostali oskarżeni przez działaczy praw człowieka o stosowanie przymusu, aby bez sądowego nakazu przeszukania uzyskać dostęp do domów i firm. Umundurowani funkcjonariusze imigracyjni często po prostu domagają się wpuszczenia ich do lokali. Przepisy prawa zezwalają na taką sytuację, jeżeli właściciel nieruchomości wyrazi „świadomą zgodę”. Często zdarza się, że nie jest on świadom możliwości odmowy bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji.