Brief #143 - okładka

Sytuacja osób transpłciowych i społeczności LGBTQ+

Organizowany w Chinach co 10 lat ogólnokrajowy spis ludności umożliwił tamtejszej społeczności LGBTQ+ zaznaczenie swojej obecności w kraju, a parom tej samej płci – zarejestrowanie statusu ich związku. W listopadzie br. ponad 7 mln pracowników odwiedziło chińskie gospodarstwa domowe, badając zmiany demograficzne zachodzące wśród 1,4 mld ludzi. Społeczność LGBTQ+ w Kantonie zainicjowała kampanię pod hasłem „To nie jest mój współlokator, to mój partner”, która miała na celu zwrócenie uwagi chińskich decydentów na problemy osób LGBTQ+. W Chinach homoseksualizm nie podlega karze od 1997 r., a cztery lata później został on usunięty z listy zaburzeń psychicznych.

W Pakistanie powstał pierwszy kościół, który udziela schronienia przed przemocą i prześladowaniami tamtejszym transpłciowym chrześcijanom. W konserwatywnym Pakistanie transpłciowe kobiety i mężczyźni wszystkich wyznań są często publicznie zastraszani, poniżani i prześladowani. Transpłciowi chrześcijanie są mniejszością w mniejszości w społeczeństwie, w którym przeważają muzułmanie. Jedna ze współzałożycielek kościoła należy do protestanckiego Kościoła Pakistanu.

Według byłych lekarzy wojskowych oraz instytutu Palm Center decyzja prezydenta Donalda Trumpa z 2019 r. zakazująca osobom transpłciowym zaciągania się do sił zbrojnych zaszkodziła amerykańskiej armii poprzez obniżenie liczby rekrutów i pogorszenie morale personelu. Zakaz zakłócił m.in. spójność jednostek wojskowych, opiekę medyczną, porządek i dyscyplinę. Eksperci szacują, że w USA mieszka ok. 200 tys. osób transpłciowych [wg innych źródeł od 1 do 1,4 mln] , a ok. 15 tys. z nich służy w amerykańskiej armii.

Czytaj całe wydanie