Ludność rdzenna w Australii, Kanadzie i Brazylii

Według raportu The Productivity Commission w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła liczba rdzennych Australijczyków, którzy popełniają samobójstwa, dokonują samookaleczeń i trafiają do więzienia. Wskaźnik pozbawienia wolności rdzennych osób dorosłych zwiększył się w latach 2000–-2019 o 72%. Komisja stwierdziła również, że w następujących obszarach sytuacja rdzennych mieszkańców Australii uległa poprawie: w kwestii wczesnego rozwoju dziecka, partycypacji ekonomicznej oraz w niektórych aspektach zdrowia i edukacji.

Kanada wprowadziła ustawę o zastosowaniu Deklaracji praw ludów tubylczych (UNDRIP) uchwaloną przez Radę Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Deklaracja obejmuje m.in. prawa i wolność rdzennych mieszkańców do samostanowienia, języków i tożsamości oraz prawo do życia bez dyskryminacji. Przywódcy rdzennych ludów Kanady uważają inicjatywę kanadyjskich władz za „ważny krok” w ochronie praw rdzennych mieszkańców. Według ostatniego spisu powszechnego z 2016 r. ponad 1,6 mln ludzi identyfikuje się jako przedstawiciele Pierwszych Narodów, Metysów oraz Inuitów (łącznie 4,9% populacji Kanady).

Eksplozje z kamieniołomu znajdującego się w pobliżu rezerwatu rdzennych mieszkańców Dourados w Brazylii zagrażają zdrowiu oraz tradycyjnemu sposobowi życia społeczności Guarani-Kaiowá. Kamieniołom wchodzi w skład kopalni Santa Maria, gdzie ładunkami wybuchowymi rozbija się wydobyte skały. Miejscowa ludność skarży się na utratę słuchu, problemy zdrowotne i zanieczyszczenie środowiska. Zniszczeniu uległ również budynek, w którym odprawia się modły, dba o edukację i tradycyjną kulturę ludu Guarani-Kaiowá.

Ugandyjskie rolexy, brak sałaty w Australii i królestwo kurczaka
Uliczni handlarze w Ugandzie sprzedają coraz mniejsze rolexy – najpopularniejszy street food w kraju – aby zrekompensować sobie rosnące ceny pszenicy i oleju roślinnego. Rolex to omlet warzywno-jajeczny zawijany w świeżo przygotowane placki chapati. Placki chapati to z kolei podstawa wyżywienia w krajach Afryki Wschodniej – są tanie, łatwo dostępne i dostarczają niezbędnych składników odżywczych. […]
Czytaj całość
Sojusze i spory gospodarcze – Chiny kontra reszta świata
Chiny i Argentyna uzgodniły pogłębienie współpracy gospodarczej, integrację infrastrukturalną oraz pięcioletni plan współpracy rolniczej w ramach inicjatywy „Jednego pasa i jednej drogi”. Argentyna ma podpisać z Chinami umowy, które gwarantują finansowanie inwestycji i prac na kwotę ponad 23,7 mld dol. Chiny są drugim co do wielkości – po Brazylii – partnerem gospodarczym Argentyny, od której […]
Czytaj całość
Walka o czystą wodę w Ontario i rośliny, które zastąpią górników
Mieszkańcy kanadyjskich miejscowości Tiny i Tay mogą się pochwalić jednymi z najczystszych wód na świecie, chociaż nikt nie potrafi dokładnie wyjaśnić fenomenu tamtejszych złóż. Firmy wydobywające żwir planują jednak rozbudowę okolicznych kopalni, co naruszy zasoby wodne w regionie. Mieszkańcy protestują, ponieważ proces płukania żwiru prowadzi do okresowych zanieczyszczeń wód gruntowych mułem. W Serbii natomiast setki […]
Czytaj całość