Biofluorescencyjne diabły tasmańskie oraz mądre kruki

Aby przetrwać długie, mroźne zimy susłogony arktyczne przetwarzają podczas hibernacji składniki odżywcze pobierane z własnego organizmu. Spowodowany długim okresem bezczynności rozpad mięśni susłogonów uwalnia azot, z którego produkowane są aminokwasy wykorzystywane w innych częściach ciała zwierząt – ustalili naukowcy z University of Alaska Fairbanks. Dzięki temu zwierzęta mogą tworzyć nowe białka w płucach, nerkach oraz mięśniach szkieletowych. Lepsze zrozumienie biochemii hibernacji może pomóc w opracowaniu nowych metod leczenia ludzi, w tym w zapobieganiu utracie mięśni u pacjentów z rakiem i u osób starszych, w leczeniu urazów, a także ułatwić astronautom podróże kosmiczne.

Według naukowców z Instytutu Ornitologii im. Maxa Plancka młode kruki mają takie same zdolności intelektualne oraz inteligencję społeczną i kinestetyczną jak dorosłe szympansy i orangutany. Przetrwanie kruków w środowisku zależy w dużej mierze od „udanej współpracy i sojuszy” oraz „zestawu narzędzi poznawczych” do szybkiego radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami. Mózgi kruków, chociaż różnią się od mózgów ssaków, również są zaawansowane poznawczo.

Badacze z The Toledo Zoo & Aquarium odkryli, że diabły tasmańskie świecą w świetle ultrafioletowym. Skóra wokół ich pyska, oczu i wewnętrznej części ucha pochłania światło ultrafioletowe i emituje je jako światło widoczne dla człowieka. Zjawisko biofluorescencji jest wśród ssaków bardzo rzadko spotykane i występuje np. u dydelfa wirginijskiego, assapana południowego, dziobaka i wombata.

Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Zielony potencjał Afryki oraz biomasa jako źródło energii
Zgodnie z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ Afryka ma ogromny potencjał w kwestii produkcji zielonej energii. To m.in. farmy wiatrowe na afrykańskim wybrzeżu, farmy fotowoltaiczne i projekty geotermalne w Wielkich Rowach Afrykańskich. Przedsięwzięcia te mogą osłabić skutki globalnego ocieplenia, wzmocnić rozwój gospodarczy Afryki i wyciągnąć miliony ludzi z ubóstwa. Kraje takie jak Kenia, […]
Czytaj całość
Ekspansja zwierząt na miejscu dawnych skupisk ludzkich
Podczas gdy od Azji po Europę zanikają skupiska ludzkie, zwierzęta zajmują miejsce człowieka. Obecnie na świecie żyje 7,67 mld ludzi, jednak przyrost populacji zwolnił – np. Japonia, Niemcy, Korea Południowa, Anglia, Walia, Tajlandia, Iran oraz Brazylia to państwa, które zmagają się z niskim współczynnikiem urodzeń. W Japonii, gdzie ubywa ludności wiejskiej, pola i ogrody są […]
Czytaj całość