Mięsożerne pszczoły w tropikach i orangutany na Borneo

Żyjące w tropikach pszczoły bezżądłowe nauczyły się jeść mięso z powodu „intensywnej rywalizacji o nektar”. Rozwinęło się u nich jelito podobne do jelita sępów, zmianie uległa również flora bakteryjna ich wnętrzności. „Pszczoły sępy” mają bakterie jelitowe Lactobacillus – znajdujące się w sfermentowanej żywności, takiej jak zakwas – a także bakterie Carnobacterium, które przyczyniają się do trawienia mięsa. To jedyne mięsożerne pszczoły na świecie ewoluowały, aby korzystać z innych źródeł pokarmu niż ten wytwarzany przez rośliny. Naukowcy z m.in. Uniwersytetu Kalifornijskiego badali też pszczoły, które jednocześnie odżywiają się pokarmem pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

Orangutan borneański został sfilmowany podczas polowania i zjadania kukanga – to pierwsze takie zachowanie zauważone w tej populacji orangutanów. W 2012 r. naukowcy zaobserwowali orangutany sumatrzańskie, które również zjadały kukangi. W 2015 r. badacze poinformowali natomiast o orangutanie borneańskim pożerającym sundajkę końskoogonową. Mięsożerność wśród tych ssaków naczelnych obserwuje się bardzo rzadko dieta orangutanów składa się głównie z owoców, liści, kory, kwiatów i owadów. 

Organizacja Hunters Helping the Hungry powstała w New Jersey w 1997 r. Celem jej członków jest dzielenie się mięsem z potrzebującymi przy jednoczesnym oddawaniu się hobby i kontrolowaniu licznej populacji jeleni w regionie. Jak dotąd organizacja przekazała  mieszkańcom stanu New Jersey 14 731 zastrzelonych jeleni ok. 2,2 mln porcji mięsa o wadze 0,1 kg każda. Dziczyzna trafia m.in. do regionalnych banków żywności i jadłodajni.

Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Globalne ocieplenie a międzynarodowa rywalizacja o Arktykę
Surowy klimat i niskie temperatury stanowiły naturalną barierę w eksploatacji złóż Arktyki, ale kryzys klimatyczny zmienia ten stan rzeczy. Topnienie polarnych czap lodowych umożliwia dostęp do zasobów (ropy, gazu, minerałów, metali ziem rzadkich i ryb) wartych dziesiątki bilionów dolarów. Między państwami leżącymi nad Oceanem Arktycznym i mającymi tam terytoria: Rosją, Kanadą, USA, Danią, Norwegią oraz […]
Czytaj całość
Powodzie i migracje – zagrożenia oraz nowy materiał budowlany
Według najnowszych szacunków naukowców i pracowników czasopisma „Nature” odsetek światowej populacji mieszkającej na terenach zagrożonych powodziami wzrósł od 2000 r. o prawie jedną czwartą. Wzrost ten jest znacznie większy, niż przewidywały modele komputerowe, i stoją za nim migracje oraz rosnąca liczba powodzi. Do 2030 r. kolejne miliony ludzi doświadczą powodzi z powodu zmian klimatycznych i […]
Czytaj całość