Nowoczesne technologie dla lepszej jakości zdrowia i życia

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtonu opracowali urządzenie ubieralne, które dzięki algorytmom monitoruje wzorce oddychania i automatycznie dawkuje pacjentowi nalokson antidotum odwracające skutki przedawkowania opioidów. Wg danych Centers for Disease Control and Prevention (CDC) między kwietniem 2020 a 2021 r. ponad 100 tys. osób w USA zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.

Zdaniem pracowników Boston University School of Medicine markery wskazujące na urazy odniesione w sportach kontaktowych w wyniku powtarzających się uderzeń w głowę mogą być wykrywane za pomocą rezonansu magnetycznego. Skany ujawniły oznaki uszkodzenia istoty białej u zmarłych futbolistów amerykańskich 64% badanych cierpiało na demencję, a 71% na przewlekłą encefalopatię pourazową. Fizycy z m.in Uniwersytetu Sussex twierdzą z kolei, że dzięki wykrywaniu spowolnienia prędkości przemieszczania się sygnałów w mózgu przez bardzo czułe czujniki kwantowe będzie można w przyszłości identyfikować takie choroby, jak demencja, stwardnienie zanikowe boczne i choroba Parkinsona. Czujniki oparte są na technice magnetoencefalografii (MEG).

Technologia monitorowania pomaga w opiece nad osobami starszymi z zaburzeniami funkcji poznawczych. Coraz powszechniejsze jest korzystanie z rozbudowanego systemu monitoringu czujników rozmieszczonych w całym domu. Systemy nadzoru zastępują przycisk alarmu po upadku pacjenta, wykonują połączenia alarmowe, monitorują dozowniki tabletek i urządzenia kuchenne oraz śledzą lokalizację dzięki czujnikom GPS we wkładkach do butów.

Nowe terapie i badania nad chorobą Parkinsona oraz demencją
Chirurdzy z Southmead Hospital zastosowali wyjątkowo niewielkie urządzenie do głębokiej stymulacji mózgu (DBS), aby przełamać nieprawidłowe wzorce wypalania komórek mózgowych, spowodowane chorobą Parkinsona. Nowy system dostarcza impulsy elektryczne bezpośrednio do wybranych obszarów mózgu – sondy elektryczne są wprowadzane przez czaszkę głęboko do środka mózgu, do podwzgórza. Operacja trwa nawet dwa razy krócej niż w przypadku […]
Czytaj całość
Choroba afektywna dwubiegunowa oraz depresja a nowotwory
Badacze z m.in. Uniwersytetu w Heidelbergu dokonali analizy 28 badań z całego świata, obejmujących ponad 22 mln pacjentów nowotworowych. Wg wyników ​​wskaźnik samobójstw w przypadku osób chorych na raka był o 85% wyższy niż w populacji ogólnej. Najwyższy wskaźnik samobójstw stwierdzono wśród pacjentów z nowotworem o najgorszych rokowaniach. W innym badaniu wzięto pod uwagę ok. […]
Czytaj całość
Nowe leki na superbakterie, katar sienny i zespół Tourette’a
Na bazie odkrytej w 2015 r. tejksobaktyny naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu opracowali syntetyczne leki, dzięki którym będzie można uratować zdrowie i życie milionów ludzi. Działają one na oporne na inne leki superbakterie, nie uszkadzając tkanek chorej osoby, i niszczą szeroką gamę drobnoustrojów pobranych od pacjentów. W badaniu na myszach wyeliminowały również opornego na metycylinę […]
Czytaj całość