Nowoczesne technologie dla lepszej jakości zdrowia i życia

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtonu opracowali urządzenie ubieralne, które dzięki algorytmom monitoruje wzorce oddychania i automatycznie dawkuje pacjentowi nalokson antidotum odwracające skutki przedawkowania opioidów. Wg danych Centers for Disease Control and Prevention (CDC) między kwietniem 2020 a 2021 r. ponad 100 tys. osób w USA zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.

Zdaniem pracowników Boston University School of Medicine markery wskazujące na urazy odniesione w sportach kontaktowych w wyniku powtarzających się uderzeń w głowę mogą być wykrywane za pomocą rezonansu magnetycznego. Skany ujawniły oznaki uszkodzenia istoty białej u zmarłych futbolistów amerykańskich 64% badanych cierpiało na demencję, a 71% na przewlekłą encefalopatię pourazową. Fizycy z m.in Uniwersytetu Sussex twierdzą z kolei, że dzięki wykrywaniu spowolnienia prędkości przemieszczania się sygnałów w mózgu przez bardzo czułe czujniki kwantowe będzie można w przyszłości identyfikować takie choroby, jak demencja, stwardnienie zanikowe boczne i choroba Parkinsona. Czujniki oparte są na technice magnetoencefalografii (MEG).

Technologia monitorowania pomaga w opiece nad osobami starszymi z zaburzeniami funkcji poznawczych. Coraz powszechniejsze jest korzystanie z rozbudowanego systemu monitoringu czujników rozmieszczonych w całym domu. Systemy nadzoru zastępują przycisk alarmu po upadku pacjenta, wykonują połączenia alarmowe, monitorują dozowniki tabletek i urządzenia kuchenne oraz śledzą lokalizację dzięki czujnikom GPS we wkładkach do butów.

Mózg, czyli konektom i generatywne sieci kontradyktoryjne
Konektom to kompletna mapa sieci połączeń neuronalnych, czyli mapa mózgu. Aby ją stworzyć, naukowcy muszą pociąć mózg na tysiące kawałków, a następnie złożyć go z powrotem za pomocą algorytmu AI, budując komputerowy model tego organu. Najbardziej zaawansowana technologicznie maszyna do krojenia ludzkiego mózgu znajduje się na Uniwersytecie Harvarda i umożliwia znalezienie każdego neuronu, synapsy oraz […]
Czytaj całość
Terapie antynowotworowa i lecząca uraz rdzenia kręgowego
Naukowcy z Indiana University School of Medicine badali związek między mikroglejem – komórkami układu odpornościowego w ośrodkowym układzie nerwowym – a mutacją genu ABI3 odkrytą u pacjentów z chorobą Alzheimera. Usunięcie tego genu powoduje wzrost liczby blaszek amyloidowych w mózgach badanych myszy, zmniejszyło ilość mikrogleju wokół nich oraz zaburzyło jego ruch. Zdaniem badaczy mutacja genu […]
Czytaj całość
AI w leczeniu nowotworów i przewidywaniu zmian klimatu
Dzięki współpracy informatyków i onkologów z Institute of Cancer Research (ICR) i Royal Marsden NHS Foundation Trust oraz użyciu sztucznej inteligencji ustalono, że połączone działanie leków ewerolimus i wandetanib jest skuteczne w przypadku występujacego u dzieci rozlanego glejaka pnia mózgu (DIPG). Odkrycie może zapoczątkować nową erę korzystania z AI do opracowania metod leczenia wszystkich rodzajów […]
Czytaj całość