Walka o czystą wodę w Ontario i rośliny, które zastąpią górników

Mieszkańcy kanadyjskich miejscowości Tiny i Tay mogą się pochwalić jednymi z najczystszych wód na świecie, chociaż nikt nie potrafi dokładnie wyjaśnić fenomenu tamtejszych złóż. Firmy wydobywające żwir planują jednak rozbudowę okolicznych kopalni, co naruszy zasoby wodne w regionie. Mieszkańcy protestują, ponieważ proces płukania żwiru prowadzi do okresowych zanieczyszczeń wód gruntowych mułem. W Serbii natomiast setki protestujących zablokowały główne drogi i mosty, sprzeciwiając się nowym ustawom, które, jak twierdzą ekolodzy, dadzą wolną rękę zagranicznym firmom wydobywczym, co spowoduje nieodwracalne szkody w środowisku. Serbskie władze zaoferowały już złoża mineralne m.in. chińskim i australijskim korporacjom.

Po Madeirze, głównym dopływie Amazonki, pływa co najmniej 300 obsługiwanych przez nielegalnych górników tratw służących do pogłębiania koryta rzeki. Władze stanowe i federalne spierają się, kto powinien powstrzymać nową gorączkę złota, przez którą ludzie niszczą środowisko rzeczne i zatruwają atmosferę spalinami z tratw.

Agrogórnictwo to proces uprawy roślin, które absorbują metale przez glebę. W ten sposób można oczyszczać zanieczyszczone grunty, a zbierając rośliny, pobierać z biomasy takie pierwiastki, jak cynk, nikiel, kobalt i metale ziem rzadkich, czyli np. składniki baterii potrzebne w technologiach odnawialnych. Zapotrzebowanie na metale rośnie wraz z rozpędzającymi się po lockdownie gospodarkami, rozwojem sektora produkcji zielonej energii i samochodów elektrycznych. Dzięki agrogórnictwu można ograniczać działanie niszczącego środowisko tradycyjnego górnictwa.

Cykl życia metali oraz hossa na rynku litu i uranu
Badanie analizujące ekonomiczne cykle życia 61 komercyjnie używanych metali wykazało, że żywotność ponad połowy z nich jest krótsza niż 10 lat, a większość metali wyrzuca się lub traci w dużych ilościach, zamiast poddać je procesowi recyklingu i ponownego wykorzystania. Np. kobalt (kluczowy dla silników lotniczych i akumulatorów litowo-jonowych) i gal (ważny składnik półprzewodników w telefonach […]
Czytaj całość
Ludy rdzenne a zmiany klimatu i ochrona środowiska
Ludy rdzenne są szczególnie narażone na bezpośrednie konsekwencje zmian klimatu ze względu na zależność od środowiska i jego zasobów. Np. uprawy ludu Majhi w Nepalu regularnie ulegają zniszczeniom zarówno w wyniku ogromnych susz, jak i potężnych opadów deszczu. Aktywiści pochodzący z ludów tubylczych giną w obronie środowiska, zwłaszcza w Ameryce Środkowej i Południowej, sprzeciwiając się […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość