Gatunki inwazyjne na Antarktydzie i w morskim plastiku

Na Antarktydzie topniejące lodowce odsłaniają glebę, która jest kolonizowana przez gatunki inwazyjne trafiające tam wraz z odwiedzającymi ten kontynent. Na swoich ubraniach i sprzęcie nieświadomie sprowadzają oni obce nasiona, zarodniki i drobnoustroje. Np. wiechlina roczna opanowała wolne od lodu obszary pozostawione przez cofające się lodowce, rozmnażają się także inwazyjne zwierzęta, w tym 11 gatunków bezkręgowców (skoczogonki, roztocza, komary i dżdżownice).

Pracownicy National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty – organizacji ochrony przyrody w Anglii, Walii i Irlandii Północnej – planują wyciąć co najmniej 30 tys. jesionów. Zła kondycja lasów wiąże się z ociepleniem klimatu i zmianą wzorców pogodowych, co powoduje choroby drzew, które są atakowane m.in. przez grzyba Hymenoscyphus fraxineus, pochodzącego z Azji i rozprzestrzeniającego się w Europie w wyniku międzynarodowego handlu roślinami. Phytophthora ramorum atakuje natomiast modrzewie – kilkadziesiąt ich tysięcy również pójdzie pod topór.

Masy oceanicznego plastiku tworzą siedliska dla gatunków przybrzeżnych. Naukowcy z m.in. Smithsonian Environmental Research Center nazywają te żyjące na śmieciach społeczności „neopelagicznymi” to morskie kolonie ukwiałów, wężowideł, krewetek, wąsonogów i innych istot, które mieszkają na Wielkiej Pacyficznej Plamie Śmieci. Oprócz przenoszenia gatunków nierodzimych potencjalnie inwazyjnych i destrukcyjnych do siedlisk morskich społeczności neopelagiczne są „pułapką ekologiczną” dla ryb, żółwi i ssaków morskich.

Topnienie Antarktydy, lodowców Afryki i Austrii oraz wiecznej zmarzliny
Zajmujący się przewidywaniem szybkości topnienia pokrywy lodowej na Antarktydzie zespół naukowców z GNS Science i Victoria University of Wellington opracował prognozy oparte zarówno na scenariuszu niskoemisyjnym (globalne emisje dwutlenku węgla zostają zredukowane w ciągu następnych kilku dekad), jak i na scenariuszu wysokoemisyjnym (emisje CO₂ rosną do ​​końca obecnego stulecia). W drugim przypadku światowy poziom mórz […]
Czytaj całość
Rolnictwo zero waste, farmy wertykalne i plantacje palmy olejowej
Songhaï, czyli rolniczy projekt zero waste, rozpoczął się w Beninie w 1985 r. w związku z panującymi wtedy w Etiopii suszą i głodem. Naukowiec Godfrey Nzamujo, założyciel i dyrektor projektu, dąży do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce, rozwoju zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i tworzenia miejsc pracy. Model Songhaï to również laboratorium dla nowoczesnego społeczeństwa afrykańskiego […]
Czytaj całość
Szkodliwe trałowanie denne i pasza z wodorostami
Trałowanie denne powoduje wydzielanie od 600 mln do 1 mln 300 tys. t dwutlenku węgla rocznie. Dla porównania w 2019 r. przemysł lotniczy wyprodukował 918 mln t CO₂. Trałowanie denne polega na ciągnięciu po dnie morskim ogromnej, obciążonej sieci i zgarnianiu do środka wszystkich organizmów żywych. Dwutlenek węgla jest wtedy uwalniany z osadów dna morskiego […]
Czytaj całość