Zwierzęta i nauka – wilki, węże i pawiany

Po zbadaniu genomu ok. 1300 wilków badacze z Norweskiego Instytutu Nauki i Technologii doszli do wniosku, że zamieszkujące obecnie Norwegię i Szwecję wilki migrowały z Finlandii i nie mają genetycznych pozostałości po populacji, która żyła tam wcześniej przez ok. 12 tys. lat. Ostatni jej przedstawiciele zniknęli ok. 1970 r. w wyniku polowań i konfliktu z rolnikami. Nowa populacja wilków w Norwegii i Szwecji jest najmniej podobna do psa ze wszystkich gatunków wilka nie ma w swoich genach praktycznie żadnych jego śladów.

Naukowcy z Universidade de São Paulo badają zachowania węży – za pomocą niewielkich akcelerometrów przymocowanych do ciał gadów dokładnie monitorują ich ruchy oraz przyjmowane pozycje. Jednym z celów projektu jest poszerzenie wiedzy o interakcjach z ludźmi, aby kształtować program łagodzący skutki ukąszeń węży, których w Brazylii rejestruje się 26 tys. każdego roku. Postępująca utrata siedlisk, pogłębiona przez obecną politykę środowiskową władz Brazylii, które zachęcają do oczyszczania gruntów pod uprawy, to największe zagrożenie dla tych zwierząt. 

Pawiany, podobnie jak ludzie, czasami rozstają się i zrywają ze sobą relacje. Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii zbadali dynamikę tych rozstań i twierdzą, że pawiany mają tendencję do przeprowadzania ich w kooperatywny, egalitarny sposób prawdopodobnie dzielą się na mniejsze grupy w sposób oparty na współpracy, a nie z powodu kaprysów np. przywódcy stada. Rozstanie wśród pawianów to trwający miesiące lub lata proces, a jego częścią są negocjacje, które relacje społeczne zostaną zerwane.

Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Globalne ocieplenie a międzynarodowa rywalizacja o Arktykę
Surowy klimat i niskie temperatury stanowiły naturalną barierę w eksploatacji złóż Arktyki, ale kryzys klimatyczny zmienia ten stan rzeczy. Topnienie polarnych czap lodowych umożliwia dostęp do zasobów (ropy, gazu, minerałów, metali ziem rzadkich i ryb) wartych dziesiątki bilionów dolarów. Między państwami leżącymi nad Oceanem Arktycznym i mającymi tam terytoria: Rosją, Kanadą, USA, Danią, Norwegią oraz […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość