Technika i świat zwierząt – słonie, ryby, owady

Dzięki zastosowaniu technologii przechwytywania ruchu naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego zbadali precyzję, wszechstronność i siłę, z jaką pracuje trąba słonia. Podobnie jak ludzki język, jest ona rodzajem hydrostatu mięśniowego nie ma kości, więc może się poruszać na wiele sposobów. Słonie łączą proste czynności, np. zwijanie, skręcanie i wydłużanie części trąby, aby wykonywać nią złożone ruchy. Badanie, w jaki sposób 40 tys. mięśni trąby słonia współpracuje ze sobą, posłuży do opracowywania nowych, wszechstronnych robotów.

Pracownicy Uniwersytetu Australii Zachodniej zaprojektowali rybę-robota, która przypomina naturalnego wroga inwazyjnej gambuzji pospolitej, niszczącej ekosystemy wodne Australii. Pływający robot wygląda niczym bass wielkogębowy i okazał się na tyle skuteczny, że spadł współczynnik reprodukcji gambuzji. Podczas eksperymentu zestresowane gambuzje poświęcały więcej energii na unikanie robota niż na rozmnażanie. W Wielkiej Brytanii naukowcy wykorzystali z kolei robota przypominającego sokoła do „atakowania” stada gołębi pocztowych, a w Niemczech zbudowano pszczołę, która kierowała inne pszczoły do ​​źródła pożywienia.

Naukowcy z Uniwersytetu w Lund zebrali z próbek powietrza uwolnione w środowisku DNA i po raz pierwszy użyli tej techniki do wykrycia 85 gatunków owadów (m.in. pszczół, ciem, much, chrząszczy, os i mrówek). W badaniu, w którym pobrano powietrze z trzech miejsc w Szwecji, wykryto również ślady obecności roślin, alg, grzybów i kręgowców. Tak pozyskane DNA może być skutecznym narzędziem do monitorowania liczebności owadów i spadku bioróżnorodności.