Według szacunków ONZ do 2100 r. liczba ludzi na świecie ma wzrosnąć do 11 mld

Według szacunków ONZ do 2100 r. liczba ludzi na świecie ma wzrosnąć do 11 mld. To o 3,5 mld więcej niż obecnie. W 1800 r. Ziemię zamieszkiwało około miliarda ludzi. W 1987 r. było nas już 5 mld, a dzisiaj na świecie żyje 7,5 mld ludzi. Na wzrost populacji ma wpływ wysoki współczynnik urodzeń. Na świecie co minutę rodzi się ok. 250 dzieci, co daje ponad 130 mln noworodków w skali roku.

Najszybszy wzrost urodzeń jest zauważalny w Azji i Afryce – do 2100 r. mieszkańcami Czarnego Lądu będą 4 mld ludzi, czyli niemal jedna trzecia całej szacowanej populacji. W ciągu ostatnich 30 lat, w niektórych regionach świata (Azja i Europa Wschodnia) urodziło się o 25 proc. więcej chłopców niż dziewczynek, co odzwierciedla utrzymującą się dyskryminację płci i niechęć do posiadania córki w niektórych społecznościach. W konsekwencji ta nierównowaga płci może mieć też negatywne skutki społeczne – wzrost przypadków przemocy seksualnej czy handlu ludźmi.

Z prognozy ONZ wynika też, że do 2050 r. liczba mieszkańców Nigerii będzie większa niż populacja Amerykanów. Z kolei, obserwując dane dotyczące części państw zachodniej Europy, Japonii czy Rosji, można zaobserwować, że przyrost demograficzny uległ zmniejszeniu.

Gaz z Afryki – eksport do Europy a dylematy środowiskowe
Afryka chce zwiększyć eksport gazu do Unii Europejskiej i zastąpić Rosję. Łączny eksport największych przedstawicieli branży – Algierii, Egiptu i Nigerii – dostarcza jednak mniej niż połowę gazu, który zapewnia Europie Rosja. Włosi uzgodnili właśnie kontrakty na zakup gazu z Algierią, Angolą i Kongiem. Głównym rynkiem zbytu dla Nigerii są z kolei Hiszpania, Portugalia i […]
Czytaj całość
Najemnicy w Afryce i sytuacja wewnętrzna w Mali
Afrykańscy przywódcy wynajmują zagraniczne prywatne firmy ochroniarskie, które pilnują polityków oraz ich posiadłości, zabezpieczają inwestycje poza granicami kraju i interweniują w konfliktach wewnątrzafrykańskich. Wykorzystanie najemników, którym zarzuca się bezkarność, wywołuje krytykę opinii publicznej. Zdaniem niezależnej brukselskiej Grupy ds. Badań i Informacji na temat Pokoju i Bezpieczeństwa (GRIP) wielu z nich dopuszcza się przestępstw i łamania […]
Czytaj całość
Sojusze wojskowe w Azji i plany zbrojeniowe Indii
Sojusz bezpieczeństwa między Chinami a Wyspami Salomona wywołał reakcję państw na całym Południowym Pacyfiku. Chińska obecność wojskowa w tym wyspiarskim państwie zagrażałaby Australii i Nowej Zelandii oraz bazie wojskowej USA na wyspie Guam. Zgodnie ze szkicem umowy, który wyciekł do wiadomości publicznej, chińskie okręty wojenne mogą zatrzymać się na Wyspach Salomona, aby przeprowadzić „uzupełnienia logistyczne”, […]
Czytaj całość