Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój chorób psychicznych

O 70% wzrasta wśród nastolatków, oddychających zanieczyszczonym powietrzem o zawyżonym poziomie tlenków azotu, prawdopodobieństwo wystąpienia objawów psychotycznych, np. paranoi lub słyszenia głosów. W badaniu przeprowadzonym w Anglii i Walii wzięto pod uwagę również inne potencjalne przyczyny doświadczeń psychotycznych, np. palenie tytoniu, zażywanie alkoholu i konopi indyjskich, dochód w rodzinie i historię psychiatryczną bliskich oraz wpływ miejsca zamieszkania. „Tlenki azotu są w 60% odpowiedzialne za doświadczenia psychotyczne u osób mieszkających w miastach” twierdzi prowadząca badania Joanne Newbury z King’s College London. Inne czynniki mogą być związane z obciążeniem genetycznym i doświadczeniami z przestępczością. Tlenki azotu powstają głównie podczas pracy silników wysokoprężnych. Naukowcy łączą je także z wpływem na demencję, depresję oraz obniżeniem ilorazu inteligencji.

Ocieplenie klimatu, wywołane między innymi spalaniem ropy naftowej, spowoduje również wybuch egzotycznych chorób w kolejnych miejscach na Ziemi. Według najnowszych badań w najbliższych 30 latach ok. 500 mln ludzi więcej będzie zagrożonych chorobami przenoszonymi przez komary. Zmiany klimatyczne powodują przesuwanie się łagodniejszej pogody w kierunku biegunów, więc kolejne tereny stają się bardziej przyjazne komarom. Kanada i część północnej Europy będą narażone na rozprzestrzenianie się żółtej febry, wirusa Zika, wirusa Dengi i chikungunyi. Ponadto podróżni, którzy zostaną zarażeni przez komary, po powrocie do domów i ugryzieniu przez lokalne komary mogą nieświadomie przekazać im chorobę, a te rozprzestrzenią ją na nowym obszarze.

Walka o czystą wodę w Ontario i rośliny, które zastąpią górników
Mieszkańcy kanadyjskich miejscowości Tiny i Tay mogą się pochwalić jednymi z najczystszych wód na świecie, chociaż nikt nie potrafi dokładnie wyjaśnić fenomenu tamtejszych złóż. Firmy wydobywające żwir planują jednak rozbudowę okolicznych kopalni, co naruszy zasoby wodne w regionie. Mieszkańcy protestują, ponieważ proces płukania żwiru prowadzi do okresowych zanieczyszczeń wód gruntowych mułem. W Serbii natomiast setki […]
Czytaj całość
Osobowość u wiewiórek i rozpacz po śmierci u naczelnych
Zamieszkujące Stany Zjednoczone i Kanadę pięknosusły złociste – gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych – wykazują cztery różne cechy osobowości, które wpływają na wykorzystanie przez te zwierzęta przestrzeni i zasobów. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis wyróżnili u pięknosusłów różne poziomy śmiałości, agresywności, aktywności i towarzyskości. Śmielsze, agresywniejsze wiewiórki zwykle znajdują więcej pożywienia i bronią większego […]
Czytaj całość
Miasta bezpieczne klimatycznie i ekologiczne budownictwo
Economist Intelligence Unit opublikował ranking miast bezpiecznych klimatycznie, w którym prowadzą Wellington, Toronto, Waszyngton, Mediolan i Kopenhaga. Bezpieczeństwo środowiskowe miasta opiera się na planie zrównoważonego rozwoju danego miejsca, zachętach do korzystania z energii odnawialnej, rozbudowie systemów gospodarowania odpadami, jakości powietrza, zalesieniu miasta i stresie wodnym (stosunek popytu do podaży). Np. w Bogocie, Rio de Janeiro […]
Czytaj całość