Problemy nauczycieli w Wielkiej Brytanii

Ponad ośmiu na dziesięciu nauczycieli twierdzi, że stan zdrowia psychicznego angielskich uczniów pogorszył się od 2017 r. Coraz częściej zdarzają się wśród dzieci i młodzieży stany lękowe, samookaleczenia, zespół stresu pourazowego i samobójstwa. Nauczyciele zwracają uwagę na rosnący poziom stresu wśród uczniów, związany najczęściej z presją wyników egzaminacyjnych oraz sytuacją rodzinną. Zarazem maleją nakłady finansowe na system edukacyjny w Wielkiej Brytanii i wsparcie dla młodzieży potrzebującej pomocy. W ankiecie wzięło udział 8600 pracowników szkół: dyrektorów, nauczycieli i pracowników socjalnych.

W Wielkiej Brytanii prawie co czwarty nauczyciel jest atakowany fizycznie przez uczniów co najmniej raz w tygodniu. 29% nauczycieli zostało uderzonych lub kopniętych, a 39% odepchniętych przez uczniów, informuje brytyjski związek zawodowy nauczycieli (NASUWT). Zdarzały się też przypadki opluwania (7%) i uderzenia głową (3%). Prawie dziewięciu na dziesięciu nauczycieli twierdzi, że doświadczyło fizycznego lub werbalnego znęcania się ze strony uczniów w ciągu ostatniego roku. Jednocześnie 20% nauczycieli kupuje pomoce naukowe do szkoły za własne pieniądze, a prawie połowa zaopatruje biednych uczniów w pożywienie, ubrania czy mydło.

Rosnąca popularność aplikacji służących do komunikacji sprawia, że rodzice oczekują dyspozycyjności nauczyciela przez 24 godz. na dobę i przez siedem dni w tygodniu. Podczas komunikacji za pomocą e-maili oraz platform typu WhatsApp rodzice są bardziej wymagający i agresywni. Siedmiu na dziesięciu nauczycieli przyznało, że rodzice uczniów otrzymali ich prywatny adres e-mail, chociaż zdecydowana większość (90%) nie zgodziła się na jego podanie. W związku z pogarszającymi się warunkami pracy coraz więcej nauczycieli myśli o zmianie zawodu

Bakterie, grzyby mikoryzowe i sztuczna fotosynteza
Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge zbudowali urządzenie, które podobnie jak rośliny samodzielnie wytwarza paliwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. To znaczący przełom na drodze do uzyskania sztucznej fotosyntezy. Wynalazek przekształca światło słoneczne, dwutlenek węgla i wodę w czystą energię (tlen i kwas mrówkowy) bezprzewodowo i bez zewnętrznego źródła prądu. Grzyby mikoryzowe żyją w symbiozie […]
Czytaj całość
Wpływ zmian klimatu na rolnictwo i produkcję zbóż
Efekty zmian klimatycznych – susze i deszcze – wpływają na globalny handel zbożem. W sezonie rolniczym 2020/2021 spadek produkcji zbóż w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych zanotuje Unia Europejska, natomiast miano producenta nr 1 odzyska Rosja (prognozowana produkcja zbóż wyniesie 82 mln t). Australia, dzięki sprzyjającym uprawom opadom deszczu, wyprodukuje i wyeksportuje najwięcej zboża od czterech […]
Czytaj całość
Plastik w ludzkiej tkance i rekordowe ilości plastikowych śmieci w Oceanie Atlantyckim
Dzięki nowej analitycznej metodzie naukowcy zidentyfikowali chemiczne ślady plastiku (np. bisfenolu A) w ludzkiej tkance, m.in. w płucach, wątrobie, śledzionie i nerkach. Praca badaczy pozwala na wykrywanie cząsteczek mikroplastiku i nanoplastiku w narządach ludzkich, np. identyfikację dziesiątek rodzajów tworzyw sztucznych, w tym politereftalanu etylenu (PET) używanego w plastikowych butelkach na napoje i polietylenu obecnego w […]
Czytaj całość