Światowa pandemia płazów

Chytridiomikoza, choroba grzybicza skóry, dziesiątkuje populacje płazów na całym świecie. Badacze szacują, że spowodowała już wymarcie 90 gatunków płazów i wyraźny spadek liczebności co najmniej 491 innych gatunków w ciągu ostatnich 20 lat. Według dr. Benjamina Scheele’a, głównego autora badania, jest to „największa odnotowana utrata bioróżnorodności w wyniku choroby”. Naukowcy uważają, że globalizacja i handel dzikimi zwierzętami są głównymi przyczynami rozprzestrzeniania się tej globalnej pandemii, która niszczy i płazy, i środowisko żaby, salamandry i ropuchy odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowych ekosystemów, na przykład zjadając komary, które przenoszą choroby.

W Holandii po raz pierwszy od 140 lat na stałe pojawiły się wilki. Badacze zauważyli dwie wilczyce oraz ślady wilka, co oznacza, że wkrótce mogą pojawić się młode. Ponad 100 lat temu gatunek ten został wytępiony przez człowieka w wielu krajach europejskich, powoli jednak wraca na dawne tereny. W 1992 r. trafił z Włoch do Francji, gdzie odnotowano już ok. 12 tys. ataków na owce i kozy hodowane przez pasterzy. Badacze oszacowali, że do 2023 r. populacja wilka we Francji wzrośnie do 500 sztuk. Prawdopodobnie jednak stanie się to już najbliższej zimy.

Inia araguaiaensis to tajemniczy gatunek południowoamerykańskiego delfina rzecznego, którego liczebność szacuje się na ok. 1,5 tys. osobników. Naukowcy z Uniwersytetu Vermontu odkryli, że delfiny te, uważane dotąd za samotników, mogą wydawać setki różnych dźwięków, aby się komunikować.

W jaki sposób ocalić bioróżnorodność Ziemi wobec szóstego masowego wymierania gatunków, a pierwszego spowodowanego działalnością człowieka? Odpowiedzią ma być Global Deal for Nature – plan ratowania fauny i flory oraz łagodzenia skutków zmian klimatycznych, opracowany w 2017 r. przez grono międzynarodowych naukowców. Badacze opublikowali właśnie listę konkretnych celów. Najważniejsze z nich to objęcie ścisłą ochroną 30% powierzchni globu do 2030 r., a kolejne 20% powinno należeć do stref, gdzie nie będą emitowane zanieczyszczenia. Ponadto średni wzrost temperatury globalnej nie może przekroczyć 1,5°C.