Wpływ pandemii COVID-19 na badania nad rakiem, liczby zawałów i udarów

Cancer Research UK i Macmillan Cancer Support, brytyjskie organizacje charytatywne zajmujące się badaniami nad nowotworami, twierdzą, że z powodu pandemii i – co się z tym łączy – braku funduszy opóźnią się badania nad sposobami walki z rakiem. Cancer Research UK straci w ciągu najbliższych 12 mies. do jednej czwartej dochodu pochodzącego od darczyńców – to ok. 120 mln funtów szterlingów. Macmillan Cancer Support przewiduje straty w wysokości 100 mln funtów szterlingów – do połowy rocznego dochodu. Organizacja przyznała, że problemy finansowe i możliwości badawcze mogą opóźnić walkę z chorobą nowotworową na wiele lat.

Kardiolodzy w Nowym Jorku zauważyli, że podczas pandemii COVID-19 znacznie spadła liczba pacjentów z udarami mózgu i atakami serca. W ankiecie przeprowadzonej wśród społeczności kardiologów na Twitterze prawie połowa respondentów stwierdziła, że ​​odnotowała spadek liczby przyjęć pacjentów mających zawał serca o 40–60%, a ok. 20% respondentów zgłosiło ponad 60-procentowy spadek przyjęć. Natomiast w ostatnim tygodniu marca 2020 r. w Hiszpanii zauważono 40-procentowy spadek częstotliwości stosowania procedur ratunkowych w przypadku zawałów serca, w porównaniu z czasem tuż przed pandemią.

Według jednej z teorii koronawirus wzbudził strach przed korzystaniem z opieki medycznej. Wiele osób z nagłymi problemami zdrowotnymi decyduje się zostać w domu i nie wzywać pomocy. Być może zmiana sposobu życia podczas pandemii (inne posiłki, interakcje społeczne i wzorce aktywności fizycznej) również ma wpływ na mniejszą liczbę ataków serca i udarów. Z drugiej strony infekcje dróg oddechowych zwykle zwiększają ryzyko zawałów serca, podobnie jak stres, lęk, frustracja i depresja, które mogą nasilać się podczas pandemii.

Najbardziej zrównoważone ekologicznie miasta świata
Canberra została uznana za najbardziej zrównoważone ekologicznie miasto świata, biorąc pod uwagę wykorzystanie energii odnawialnej, poziom zanieczyszczenia, emisję dwutlenku węgla, procent terenów zielonych, natężenie ruchu i ceny nieruchomości. Stolica Australii wytwarza 48% potrzebnej energii ze źródeł odnawialnych. Na drugim miejscu znalazł się Madryt, a na trzecim – Brisbane. Najniżej sklasyfikowano Nowe Delhi i Dżuddę, miasto […]
Czytaj całość
Prąd z pomarańczy i marnotrawienie żywności na świecie
Władze Sewilli mają zamiar wykorzystać fermentujące pomarańcze do wyprodukowania energii elektrycznej dla miejskiej oczyszczalni wody. 35 t pomarańczy trafi do obiektu, w którym z materii organicznej wytwarza się metan i produkuje się prąd zasilający generator oczyszczalni. Testy wykazały, że z 1 t owoców można wyprodukować 50 kWh – wystarczająco dużo, aby zaopatrzyć w energię elektryczną […]
Czytaj całość
Wpływ epidemii na architekturę i historia maseczek
Zwyczaj zakładania ochronnej maski sięga co najmniej VI w. p.n.e. – na drzwiach perskich grobowców znaleziono wizerunki ludzi zakrywających usta ubraniem. Mieszkańcy Londynu nosili maseczki ochronne już 500 lat temu, od czasu wybuchu jednej z kolejnych epidemii czarnej śmierci, a następnie w związku z uciążliwym smogiem, zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym ruchem drogowym i groźbą ataków gazowych. […]
Czytaj całość