Susza, elektrownie wodne i zanieczyszczenie rzek

Według badań amerykańskich klimatologów to bezpośrednie działania chińskich inżynierów sprawiły, że poziom wody w rzece Mekong w Tajlandii, Laosie, Kambodży i Wietnamie był w 2019 r. najniższy od 50 lat. Kraje te odnotowały suszę i gwałtowny spadek połowów ryb. Chińczycy zatrzymali wodę na swoim terytorium – w górnym biegu rzeki na Wyżynie Tybetańskiej – gdzie zbudowali 11 zapór wodnych. Zdarza się, że chińskie władze gwałtownie uwalniają wody Mekongu, w wyniku czego zostają zniszczone uprawy w krajach położonych w dolnym biegu rzeki. Dolina Mekongu jest jedną z najbardziej żyznych na Ziemi – daje pożywienie i pracę 60 mln ludzi dzięki bogatej w składniki odżywcze wodzie i obfitym łowiskom.

Rząd Gwinei dokonuje przymusowych przesiedleń tysięcy ludzi w związku z budową elektrowni wodnej Souapiti na rzece Konkouré, która podwoi państwową produkcję energii elektrycznej. Przesiedleńcy nie otrzymują wsparcia ani rekompensaty w związku z utraconymi środkami do życia i brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Łącznie zostanie przesiedlonych 16 tys. ludzi z ponad 100 wiosek, a zniszczeniu ulegnie ponad 250 km kw. obszarów rolnych. Zapora jest częścią chińskiej inicjatywy Jeden pas i jedna droga – współczesnego odpowiednika jedwabnego szlaku.

Rzeka Swat w Pakistanie, zanieczyszczona nieprzetworzonymi śmieciami i ściekami przez lokalne władze, tubylców i turystów, stanowi zagrożenie dla mieszkańców jej dolnego biegu w leżącej na północy kraju prowincji Chajber Pasztunchwa. Woda w studniach zmieniła kolor i zapach, a ludzie zaczęli chorować, np. na wirusowe zapalenie wątroby. Władze tłumaczą, że nie mają funduszy ani możliwości technologicznych, aby radzić sobie z zanieczyszczeniami.

Missisipi i Missouri – dwie najważniejsze drogi wodne w Stanach Zjednoczonych – są szczególnie narażone na zmiany klimatyczne i związane z nimi powodzie, co wynika również ze złej gospodarki rzecznej. Mieszkańcy górnego biegu Missisipi i dolnego biegu Missouri ponieśli największe szkody majątkowe i rolnicze podczas ekstremalnych powodzi w 2019 r.

Praca przymusowa w Portugalii i handel ludźmi w Wietnamie
Robotnicy rolni z Azji emigrują do Europy, opłacając gangi handlarzy ludźmi. Ok. 30 tys. Indyjczyków, Tajów, Nepalczyków i Pakistańczyków mieszka w fatalnych warunkach i pracuje za niewielką pensję m.in. w gospodarstwach rolnych w Portugalii. Aktywiści w Wietnamie ostrzegają z kolei przed wzrostem handlu ludźmi w związku z pandemią i pogarszającymi się warunkami życia. Mimo zamkniętych […]
Czytaj całość
Geotermia i supercykl w inwestycjach w zieloną energię
Naukowcy z m.in. Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii wiercą w wygasłym wulkanie otwory o głębokości 500 m, aby sprawdzić, czy znajdą tam wystarczająco gorące skały, wodę i grunt, by czerpać z nich energię geotermalną. Temperatury w jądrze Ziemi, które zaczyna się na głębokości 2890 km, mogą osiągnąć 5400°C, czyli mniej więcej tyle, ile na powierzchni […]
Czytaj całość
„Bank” Hezbollahu oraz innowacyjny sklepik szkolny
Mieszkańcy Libanu korzystają z pomocy finansowej Hezbollahu w związku z kryzysem gospodarczym w kraju. Libańczykom pomaga al-Qard al-Hasan Association, finansowe ramię Hezbollahu, objęte amerykańskimi sankcjami. Można zaciągnąć tam niewielką, nieoprocentowaną pożyczkę w dolarach, która umożliwia opłacenie czesnego na studiach, przyjęcia ślubnego, zakup używanego samochodu lub otwarcie małej firmy. W stowarzyszeniu można otwierać również nieoprocentowane konta […]
Czytaj całość