Mediacje międzynarodowe: Sudan, Etiopia i Mauretania

Sudan poparł inicjatywę mediacyjną Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dążącą do pokojowego rozwiązania konfliktu granicznego o rolniczy region al-Fashaqa i budowę etiopskiej tamy w górnym biegu Nilu, regulującą przepływ rzeki przez Sudan i Egipt. Budowa ta od wielu lat stanowi kość niezgody zdaniem Etiopii tama jest niezbędna do produkcji energii elektrycznej. Z kolei dla państw opierających swoje bezpieczeństwo wodne na rezerwach z dolnego biegu Nilu stanowi ona ogromne zagrożenie. 

Władze Etiopii donoszą, że Erytrea zgodziła się wycofać swoje siły z Tigraju po tym, jak ostatecznie przyznała się do udziału w wielomiesięcznej wojnie granicznej o region. W licznych raportach donoszono o okrutnym traktowaniu ludności cywilnej, którego miały się dopuścić oddziały erytrejskie, wymieniano m.in. masakry, zbiorowe gwałty, a nawet czystki etniczne. Wycofanie wojsk Erytrei poparł również Sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken. Mauretania odnowiła z kolei stosunki dyplomatyczne z Katarem po ich zerwaniu w czerwcu 2017 r. z powodu udziału w sojuszu, który wprowadził blokadę ekonomiczną Kataru. Była ona odpowiedzią na domniemane katarskie poparcie udzielone grupom terrorystycznym ekstremistów islamskich.

Zjednoczone Emiraty Arabskie doprowadziły rozmowy pokojowe między Indiami a Pakistanem do niespodziewanego zawieszenia broni. Następnym celem mediacyjnym ZEA jest przywrócenie wysłannictw dyplomatycznych, a nawet rozwiązanie sporu o Kaszmir, który rozpoczął się w 2019 r. po tym, jak Indie wycofały status regionu jako specjalnej autonomii konstytucyjnej.

Blokady pomocy humanitarnej w Haiti, Etiopii i Afganistanie
Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że w Martissant, nadmorskiej dzielnicy Port-au-Prince, haitańscy urzędnicy musieli negocjować z gangami, aby te zgodziły się przepuszczać dwa konwoje humanitarne dziennie z pomocą dla ofiar trzęsienia ziemi z 16 sierpnia br. Władze Haiti mają trudności z zapewnieniem bezpieczeństwa w punktach dystrybucji pomocy – gangi porywały ciężarówki z […]
Czytaj całość
Praca przymusowa w Portugalii i handel ludźmi w Wietnamie
Robotnicy rolni z Azji emigrują do Europy, opłacając gangi handlarzy ludźmi. Ok. 30 tys. Indyjczyków, Tajów, Nepalczyków i Pakistańczyków mieszka w fatalnych warunkach i pracuje za niewielką pensję m.in. w gospodarstwach rolnych w Portugalii. Aktywiści w Wietnamie ostrzegają z kolei przed wzrostem handlu ludźmi w związku z pandemią i pogarszającymi się warunkami życia. Mimo zamkniętych […]
Czytaj całość
Protesty mieszkańców Etiopii, Sudanu i Kolumbii
Etiopskie władze wezwały mieszkańców kraju do udziału w masowych protestach przeciwko nałożeniu na Etiopię sankcji przez Stany Zjednoczone w związku z wojną w Tigraju. USA ograniczyły pomoc gospodarczą oraz wprowadziły sankcje wizowe, a według sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena środki karne wymierzone są w obecnych lub byłych urzędników rządowych Etiopii i Erytrei, członków sił bezpieczeństwa […]
Czytaj całość