Poronienia u kobiet oraz chemikalia w organizmach noworodków

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco znaleźli we krwi kobiet oraz w organizmach ich nowo narodzonych dzieci 109 substancji chemicznych. 55 z oznaczonych związków nigdy wcześniej nie wykryto u ludzi, a pochodzenie 42 z nich jest nieznane. 40 ze 109 chemikaliów używa się do uelastycznienia różnych materiałów, 28 stosuje się w kosmetykach, 25 w dobrach konsumpcyjnych, 29 wykorzystuje jako farmaceutyki, 23 jako pestycydy, a trzy jako środki zmniejszające palność.

Według amerykańskich naukowców istnieje związek między poronieniami a ryzykiem przedwczesnej śmierci kobiet. Niebezpieczeństwo to dotyczy szczególnie pacjentek, które doświadczyły kilku poronień, zwłaszcza we wczesnym okresie życia. Kobiety, które poroniły, były o 19% bardziej narażone na przedwczesną śmierć, z reguły z powodu chorób układu krążenia. Ogłoszenie wyników badań zbiegło się w czasie z informacją o decyzji władz Nowej Zelandii przyznającej płatne urlopy kobietom, które poroniły, oraz ich partnerom.

Badanie przeprowadzone dla Tommy’s National Miscarriage Research Centre z siedzibą w Londynie wykazało, że sitagliptyna – popularny lek przeciwcukrzycowy może pomóc kobietom, które wielokrotnie poroniły. Wpływa on na wzrost liczby komórek macierzystych w błonie śluzowej macicy, co zapewnia korzystniejsze warunki dla rozwoju zdrowej ciąży. Ponadto lek zmniejsza liczbę komórek, które przestały się dzielić, ale są odporne na obumieranie.