Poronienia u kobiet oraz chemikalia w organizmach noworodków

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco znaleźli we krwi kobiet oraz w organizmach ich nowo narodzonych dzieci 109 substancji chemicznych. 55 z oznaczonych związków nigdy wcześniej nie wykryto u ludzi, a pochodzenie 42 z nich jest nieznane. 40 ze 109 chemikaliów używa się do uelastycznienia różnych materiałów, 28 stosuje się w kosmetykach, 25 w dobrach konsumpcyjnych, 29 wykorzystuje jako farmaceutyki, 23 jako pestycydy, a trzy jako środki zmniejszające palność.

Według amerykańskich naukowców istnieje związek między poronieniami a ryzykiem przedwczesnej śmierci kobiet. Niebezpieczeństwo to dotyczy szczególnie pacjentek, które doświadczyły kilku poronień, zwłaszcza we wczesnym okresie życia. Kobiety, które poroniły, były o 19% bardziej narażone na przedwczesną śmierć, z reguły z powodu chorób układu krążenia. Ogłoszenie wyników badań zbiegło się w czasie z informacją o decyzji władz Nowej Zelandii przyznającej płatne urlopy kobietom, które poroniły, oraz ich partnerom.

Badanie przeprowadzone dla Tommy’s National Miscarriage Research Centre z siedzibą w Londynie wykazało, że sitagliptyna – popularny lek przeciwcukrzycowy może pomóc kobietom, które wielokrotnie poroniły. Wpływa on na wzrost liczby komórek macierzystych w błonie śluzowej macicy, co zapewnia korzystniejsze warunki dla rozwoju zdrowej ciąży. Ponadto lek zmniejsza liczbę komórek, które przestały się dzielić, ale są odporne na obumieranie.

Zniszczone środowisko Kiribatczyków i ludu Uru
Mieszkańcy wyspiarskiej Republiki Kiribati radzili sobie z kolejnymi suszami dzięki deszczówce, która zbierała się w podziemnych, świętych dla rdzennej ludności grotach. Rabunkowe wydobycie fosforytów zniszczyło jednak cenne jaskinie. W latach 1900–1980 Australia, Nowa Zelandia i Wielka Brytania tak intensywnie wydobywały fosforyty na wyspie Banaba, że ogołocono ok. 90% jej powierzchni i usunięto 22 mln t […]
Czytaj całość
Nowe leki i terapie leczenia raka i choroby Alzheimera
Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu opracowali lek na raka działający na zasadzie „konia trojańskiego”. Zabija on komórki rakowe i lekooporne bakterie bez uszkodzenia zdrowej tkanki w ich pobliżu. Badacze połączyli eliminującą raka cząsteczkę SeNBD z chemicznym związkiem spożywczym, aby skłonić komórki nowotworowe do jej spożycia. By potwierdzić, że technika ta jest bezpieczna, potrzebne są jednak […]
Czytaj całość
Najbardziej zrównoważone ekologicznie miasta świata
Canberra została uznana za najbardziej zrównoważone ekologicznie miasto świata, biorąc pod uwagę wykorzystanie energii odnawialnej, poziom zanieczyszczenia, emisję dwutlenku węgla, procent terenów zielonych, natężenie ruchu i ceny nieruchomości. Stolica Australii wytwarza 48% potrzebnej energii ze źródeł odnawialnych. Na drugim miejscu znalazł się Madryt, a na trzecim – Brisbane. Najniżej sklasyfikowano Nowe Delhi i Dżuddę, miasto […]
Czytaj całość