Rdzenna ludność najlepszym strażnikiem lasów tropikalnych

Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ludność tubylcza jest najlepszym strażnikiem lasów wskaźniki wylesiania na terytoriach zamieszkanych przez rdzenne ludy w Ameryce Łacińskiej są nawet o 50% niższe niż gdzie indziej. W raporcie poruszono również kwestię wprowadzenia wynagrodzenia dla ludności tubylczej za płynące z jej działalności korzyści środowiskowe oraz finansowania systemu ochrony wiedzy przodków o życiu w harmonii z naturą. Rdzenni mieszkańcy lasów deszczowych domagają się ochrony swoich praw, lecz towarzyszą temu nasilające się prześladowania, rasizm i zabójstwa członków społeczności. Między 2015 r. a pierwszą połową 2019 r. w wyniku „sporów o ziemię i zasoby naturalne” w dorzeczu Amazonki zginęło 232 przywódców społeczności tubylczych.

W raporcie stwierdzono, że najlepszą ochronę roślinności zapewniają ludy mające zbiorowe tytuły prawne do swoich ziem. Rdzenni mieszkańcy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach chronią lasy, które magazynują ok. jednej ósmej dwutlenku węgla przechowywanego w tropikalnych lasach deszczowych na całym świecie. Niszczenie tych lasów odpowiada za ok. 8% emitowanego przez człowieka CO₂

Od dziesięcioleci władze w Chinach przymusowo eksmitują rolników i przejmują ich grunty na potrzeby procesów urbanizacyjnych, co często prowadzi do niepokojów społecznych. W latach 20052015 lokalne władze co roku przejmowały ziemię z rąk od miliona do pięciu milionów pracowników rolnych często z naruszeniem krajowych przepisów dotyczących użytkowania gruntów za niewielką lub żadną rekompensatą.