Zanieczyszczenie powietrza: samoloty, drogi i czipy

W 2018 r. prawdopodobnie tylko 1% ludzkości był odpowiedzialny za ponad 50% dwutlenku węgla wyemitowanego podczas wszystkich pasażerskich podróży lotniczych. Na pokład samolotu faktycznie weszło jedynie 11% światowej populacji – chociaż liczba pasażerów wyniosła 4,4 mld – a mniej niż 5% populacji odbyło lot międzynarodowy. Wskutek działalności komercyjnych linii lotniczych co roku do atmosfery emitowane jest ok. 915 mln t dwutlenku węgla – to ponad 2% globalnej emisji CO₂. Proponowane rozwiązania uwzględniają m.in. programy kompensacyjne, które zachęcają pasażerów do inwestowania w projekty mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, rozwój samolotów o napędzie elektrycznym, zakaz lotów krajowych oraz opodatkowanie paliwa i biletów lotniczych.

Według ekspertów emisje dwutlenku węgla z planowanego w Anglii programu budowy dróg o wartości 27 mld funtów szterlingów będą ok. 100 razy większe, niż podał rząd. Prawnicy organizacji Transport Action Network stwierdzili przed sądem, że wybudowanie prawie 6,5 tys. km dróg będzie niezgodne ze zobowiązaniami klimatycznymi Wielkiej Brytanii. 

Wyprodukowanie każdej kolejnej generacji półprzewodników wymaga coraz większej ilości energii elektrycznej, wody i emisji gazów cieplarnianych. W 2019 r. fabryki Intela zużyły ponad trzy razy więcej wody niż zakłady Ford Motor Company i wytworzyły ponad dwa razy więcej niebezpiecznych odpadów. Branża zachwala postęp technologiczny, który umożliwił opracowanie czipów o ogromnej wydajności i mniejszym zużyciu energii, ale przy miliardach tranzystorów zgromadzonych w jednym czipie ich produkcja jest coraz bardziej skomplikowana.

Czytaj całe wydanie