Groźny metan i globalne emisje gazów cieplarnianych

Najgroźniejsze gazy cieplarniane emitowane w wyniku działalności człowieka to dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. Przedostają się one do górnej części atmosfery, gdzie zatrzymują ciepło, czym powodują globalne ocieplenie. Gazy te z czasem się rozkładają lub są wchłaniane przez oceany, rośliny, glebę i skały na powierzchni Ziemi. Człowiek emituje jednak tak wiele gazów, że docierają one do atmosfery na długo przed tym, zanim poprzednie substancje ulegną rozpadowi lub zostaną wchłonięte. Dlatego ograniczenie emisji nie wystarczy, aby ochronić wszystkich mieszkańców Ziemi przed skutkami kryzysu klimatycznego. Najbardziej narażeni są ludzie o niższym statusie materialnym, rolnicy, osoby pracujące na zewnątrz oraz mieszkańcy terenów, które już są niebezpiecznie gorące lub zagrożone przez powodzie.

W ciągu 20 lat metan zatrzymuje w atmosferze 84 razy więcej ciepła niż dwutlenek węgla, co w perspektywie krótkoterminowej czyni go znacznie groźniejszym gazem niż CO₂ [w perspektywie długoterminowej metan stwarza mniejsze zagrożenie, ponieważ czas jego rozpadu jest krótszy niż w przypadku pozostałych gazów cieplarnianych]. Naukowcy dopiero od niedawna potrafią identyfikować największe źródła emisji metanu, a rozwój sprzętu obserwacyjnego ujawnia ukrytych dotąd trucicieli. Należą do nich przede wszystkim: wycieki z przemysłu naftowego i gazowego, wysypiska śmieci, wydobycie węgla oraz przemysłowa hodowla zwierząt. W kwietniu br. amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna stwierdziła, że wzrost globalnego stężenia metanu w 2020 r. był największy w historii, spadły natomiast emisje dwutlenku węgla.

Floatowoltaika, „słoneczna skóra” w budownictwie i prądotwórczy T-shirt
Gdyby po 10% powierzchni światowych zbiorników przy elektrowniach wodnych pływały panele fotowoltaiczne, można by produkować tyle mocy elektrycznej, ile uzyskuje się obecnie z elektrowni działających na paliwa kopalne. To tzw. floatowoltaika. Istnieje jednak wiele niewiadomych dotyczących wpływu fotowoltaiki (i floatowoltaiki) na środowisko, a także jej wymiaru społecznego, technicznego i ekonomicznego. Modelowanie wskazuje np., że na […]
Czytaj całość
Paliwo ze słońca i z powietrza oraz ciepło prosto z atomu
Naukowcy z Politechniki Federalnej w Zurychu stworzyli system wytwarzający paliwo z powietrza i ze światła słonecznego w warunkach terenowych. System składa się z jednostki, która pobiera wodę i dwutlenek węgla z powietrza, ogniwa odbierającego energię słoneczną przekształcającą wodę i CO₂ w mieszaninę tlenku węgla i tlenu oraz jednostki zmieniającej ten gaz w ciecz, którą można […]
Czytaj całość
Nowoczesne mikroinwertery i bloki do magazynowania energii
Odpowiedni dostęp do wody pitnej to globalne wyzwanie, które dotyczy 2,2 mld ludzi. Zdaniem pracowników X – amerykańskiego ośrodka badawczo-rozwojowego – w rozwiązaniu problemu mogą pomóc napędzane energią słoneczną urządzenia do zbierania wody atmosferycznej, czyli pobierania jej z powietrza. Mogą one zapewnić dostęp do wody miliardowi ludzi na świecie.  Firma Enphase Energy Inc. opracowała nowy […]
Czytaj całość