Raporty o stanie świata służb wywiadowczych USA i Kanady

Według raportu Canadian Security Intelligence Service (CSIS) podsumowującego 2020 r. działalność oraz ingerencja w sprawy wewnętrzne kraju obcych agencji szpiegowskich wzrosła w Kanadzie do poziomu niespotykanego od czasów zimnej wojny, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadów Chin i Rosji. Zwiększyło się również zagrożenie ruchami ekstremistycznymi oraz cyberprzestępczością. Kanadyjski wywiad twierdzi, że jedną z przyczyn większej aktywności obcych służb wywiadowczych była sytuacja związana z pandemią COVID-19.

Amerykańska National Intelligence Council (NIC) uważa Chiny za największe zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, choć nie przewiduje zarazem konfrontacji militarnej z Chińską Republiką Ludową ani z Rosją. Amerykanie przypuszczają, że nasilą się prowadzone przez służby tych państw operacje wywiadowcze, cyberataki i dążenia do wywierania wpływów w różnych częściach świata. Zgodnie z raportem służb wywiadowczych USA Chiny co najmniej podwoją swój arsenał nuklearny w ciągu następnej dekady. Ponadto Chińczycy przygotowują broń, która będzie zdolna niszczyć i oślepiać systemy amerykańskich satelitów. 

Według wywiadu USA wzrośnie migracja ludności z Ameryki Środkowej, której mieszkańcy odczuwają skutki gospodarcze pandemii i ekstremalnych warunków pogodowych. W 2021 r. liczba głodujących z powodu COVID-19 i kryzysu klimatycznego wzrośnie na Ziemi ze 135 do 330 mln. Zmiany klimatu, kryzysy finansowe i wywołane chorobami, starzejąca się populacja oraz technologie cyfrowe, które częściej dzielą, niż jednoczą, to obecnie największe wyzwania dla świata.

Ogrody na dachach taksówek i kompostowanie ludzkiego ciała
Pracownicy dwóch spółdzielni taksówkarskich z Bangkoku zamontowali na dachach nieużywanych z powodu pandemii taksówek miniaturowe ogrody, używając plastikowych worków na śmieci i bambusowych ram. Na worki wysypali ziemię, w której posadzili rośliny, m.in. pomidory, ogórki i fasolę szparagową. Inicjatywa ma zwrócić uwagę opinii publicznej na trudną sytuację kierowców podczas kryzysu i potrzebę rządowej pomocy dla […]
Czytaj całość
Lotnictwo niskoemisyjne i recykling akumulatorów oraz samolotów
Jeżeli potraktujemy lotnictwo jako kraj, zajmie ono szóste miejsce w klasyfikacji największych emitentów dwutlenku węgla na świecie – za Chinami, USA, Indiami, Rosją i Japonią. Przemysł lotniczy produkuje ok. miliarda t CO₂ rocznie. Jakie znamy sposoby na ograniczenie emisji? Połowa wszystkich lotów na świecie odbywa się na dystansie krótszym niż 800 km – podczas tych […]
Czytaj całość
Topnienie lodu, błyskawice w Arktyce i nowe plany NATO
Pochodząca z topnienia pokrywy lodowej słodka woda zmniejsza zasolenie oceanów, co prowadzi do zachwiania równowagi Prądu Zatokowego i ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze tropikalne i huragany np. w Zatoce Meksykańskiej oraz częstsze powodzie i susze po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. Znikają również siedliska ryb, ptaków morskich, fok i niedźwiedzi polarnych. W latach 2010–2020 liczba […]
Czytaj całość