Tysiące zaginionych migrujących dzieci w Europie

18 292 migrujących i pozbawionych opieki dorosłych dzieci zaginęło po przybyciu do krajów europejskich m.in. do Grecji, Włoch i Niemiec – między styczniem 2018 a grudniem 2020 r. To średnio prawie 17 dzieci dziennie. Według dostępnych danych 90% zaginionych stanowili chłopcy, a ok. jedno na sześcioro dzieci miało mniej niż 15 lat. Większość z nich dotarła do Europy z Maroka, Algierii, Erytrei, Gwinei i Afganistanu. Tylko w 2020 r. w 13 krajach europejskich zaginęło 5768 dzieci. Informacje zebrane przez dziennikarzy „The Guardian” i organizację Lost in Europe były często niespójne lub niekompletne, co oznacza, że rzeczywista liczba zaginionych migrujących małoletnich może być znacznie wyższa. 

Meksykańskie obozy dla migrantów są przepełnione, a ponad połowa z przebywających tam dzieci pozostaje bez opieki rodziców. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) poinformował, że od początku 2021 r. odnotowano w Meksyku dziewięciokrotny wzrost liczby migrujących dzieci – z 380 do 3500 małoletnich. Jak podaje US Customs and Border Protection, tylko w marcu 2021 r. amerykańscy funkcjonariusze graniczni zatrzymali na granicy z Meksykiem prawie 19 tys. dzieci podróżujących bez opieki dorosłych. Pochodziły one głównie z Hondurasu, Gwatemali, Salwadoru i Meksyku. Migranci z Ameryki Środkowej twierdzą, że huragany, a także długotrwałe trudności gospodarcze, bezrobocie, korupcja i przemoc systemowa to część czynników, które skłaniają ich do opuszczenia swoich domów. Meksykański rząd planuje wybudować 17 schronisk dla małoletnich migrantów przy południowej granicy państwa oraz kolejne schroniska przy granicy z USA.