Choroba afektywna dwubiegunowa oraz depresja a nowotwory

Badacze z m.in. Uniwersytetu w Heidelbergu dokonali analizy 28 badań z całego świata, obejmujących ponad 22 mln pacjentów nowotworowych. Wg wyników ​​wskaźnik samobójstw w przypadku osób chorych na raka był o 85% wyższy niż w populacji ogólnej. Najwyższy wskaźnik samobójstw stwierdzono wśród pacjentów z nowotworem o najgorszych rokowaniach. W innym badaniu wzięto pod uwagę ok. 460 tys. osób z 26 rodzajami raka, zdiagnozowanych w Wielkiej Brytanii w latach 1998–2020. U 5% pacjentów po wykryciu nowotworu stwierdzono depresję, a także stany lękowe. Największym pojedynczym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby psychicznej było leczenie obejmujące operację, radioterapię i chemioterapię.

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) wiąże się ze zmniejszoną komunikacją między sieciami mózgowymi, które są zaangażowane w przetwarzanie emocji i myślenie. Badanie MRI mózgu u młodych ludzi z wysokim ryzykiem rozwoju choroby afektywnej dwubiegunowej po raz pierwszy wykazało osłabienie połączeń między tymi kluczowymi obszarami mózgu w późnym okresie dojrzewania. Odkrycie to ma ważne implikacje dla przyszłych strategii interwencyjnych.

Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine słabsze działanie mikrogleju w mózgach młodych myszy narażonych na trudne przejścia we wczesnym okresie życia zwiększa prawdopodobieństwo występowania nieprawidłowych reakcji na stres w wieku dorosłym, co może wywoływać choroby psychiczne. Zakłócenie działania mikrogleju podczas rozwoju mózgu młodego osobnika zmienia behawioralne i hormonalne odpowiedzi na stres w późniejszym życiu. Podobne zjawisko może występować u ludzi.

Nowe terapie i badania nad chorobą Parkinsona oraz demencją
Chirurdzy z Southmead Hospital zastosowali wyjątkowo niewielkie urządzenie do głębokiej stymulacji mózgu (DBS), aby przełamać nieprawidłowe wzorce wypalania komórek mózgowych, spowodowane chorobą Parkinsona. Nowy system dostarcza impulsy elektryczne bezpośrednio do wybranych obszarów mózgu – sondy elektryczne są wprowadzane przez czaszkę głęboko do środka mózgu, do podwzgórza. Operacja trwa nawet dwa razy krócej niż w przypadku […]
Czytaj całość
Nowe leki na superbakterie, katar sienny i zespół Tourette’a
Na bazie odkrytej w 2015 r. tejksobaktyny naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu opracowali syntetyczne leki, dzięki którym będzie można uratować zdrowie i życie milionów ludzi. Działają one na oporne na inne leki superbakterie, nie uszkadzając tkanek chorej osoby, i niszczą szeroką gamę drobnoustrojów pobranych od pacjentów. W badaniu na myszach wyeliminowały również opornego na metycylinę […]
Czytaj całość
Badania nad bulimią i rolą bakterii jelitowych w leczeniu raka
Badania dr Laury Berner z Icahn School of Medicine w Mount Sinai ujawniły mechanizm neuronalny leżący u podstaw poczucia niemożności zaprzestania jedzenia, najistotniejszego aspektu epizodów objadania się w zaburzeniach odżywiania, takich jak bulimia. Wstępne dowody wskazują, że osłabiona aktywacja kory przedczołowej może się bezpośrednio przyczyniać do poważniejszych, niekontrolowanych i nieprzystosowawczych zachowań żywieniowych. Zdrowe bakterie jelitowe […]
Czytaj całość