Mikroroboty, roboty społeczne i szwajcarski robot nowej generacji

Badacze pracują nad mikroskopijnymi robotami precyzyjnie dostarczającymi leki do wybranych miejsc w organizmie człowieka. Zespół miniaturowych maszyn mógłby np. nawigować bezpośrednio do guza osoby chorej na nowotwór i inteligentnie wdrażać terapeutyk tam, gdzie jest to potrzebne. Obecnie działające miniroboty mogą się poruszać np. w macierzy międzykomórkowej i w treści przewodu pokarmowego dzięki siłom zewnętrznym, jak pole magnetyczne i ultradźwięki, albo silnikom chemicznym. Niektóre urządzenia zostały zbudowane na bazie bakterii i ludzkich komórek, przy wykorzystaniu ich naturalnej zdolności do poruszania się.

Oparte na działaniu sztucznej inteligencji roboty społeczne to maszyny stworzone do interakcji z ludźmi: pomagają uczniom, w tym uczniom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, upośledzeniem słuchu, zespołem Downa i w spektrum autyzmu, w opanowaniu umiejętności społecznych i edukacyjnych. Odpowiednio skonstruowane algorytmy pozwalają robotom interpretować mowę, gesty oraz wysyłane przez dzieci złożone sygnały werbalne i niewerbalne, a także uczyć się na podstawie informacji zwrotnych.

Robot szwajcarskiej firmy Swiss-Mile potrafi się poruszać na czterech kołach, na dwóch kończynach oraz w trudniejszym terenie, np. po schodach. Wykonuje również takie czynności, jak naciskanie przycisków lub obsługa dźwigni. Maszyna łączy cechy samochodu, czworonoga i robota humanoidalnego, a w przyszłości ma wspierać zespoły ratunkowe pracujące w niebezpiecznych warunkach.