Zielony potencjał Afryki oraz biomasa jako źródło energii

Zgodnie z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ Afryka ma ogromny potencjał w kwestii produkcji zielonej energii. To m.in. farmy wiatrowe na afrykańskim wybrzeżu, farmy fotowoltaiczne i projekty geotermalne w Wielkich Rowach Afrykańskich. Przedsięwzięcia te mogą osłabić skutki globalnego ocieplenia, wzmocnić rozwój gospodarczy Afryki i wyciągnąć miliony ludzi z ubóstwa. Kraje takie jak Kenia, Tanzania, Maroko, Egipt, Etiopia i Republika Południowej Afryki już przejmują inicjatywę w zakresie wdrażania czystej energii na dużą skalę.

Korzystając z danych Global Carbon Project, Associated Press zidentyfikowała 19 państw, w których roczna emisja dwutlenku węgla była o co najmniej 10 mln t mniejsza w 2019 r. niż w 2010 r. Są to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia, Włochy, Ukraina, Francja, Hiszpania, Grecja, Holandia, Meksyk, Finlandia, Singapur, Dania, Czechy, Belgia, Polska, Rumunia i Szwecja. To dowód, że zmniejszenie emisji i utrzymanie wzrostu gospodarczego jest możliwe.

Poprzez nowelizację Ustawy o odnawialnych źródłach energii niemiecki rząd chce zapewnić wykorzystanie bioenergii pochodzącej z biomasy w sytuacjach szczególnie dużego zapotrzebowania na energię. To kompromisowe rozwiązanie użycia biomasy, od dawna postrzeganej jako kontrowersyjna, ale coraz bardziej koniecznej ze względu na brak energii spowodowany wojną w Ukrainie. Zdaniem biologa Karla Wagnera zastąpienie importu rosyjskich paliw kopalnych drewnem leśnym szkodzi środowisku, a zarazem nie jest wiarygodną alternatywą energetyczną.

Globalne ocieplenie a międzynarodowa rywalizacja o Arktykę
Surowy klimat i niskie temperatury stanowiły naturalną barierę w eksploatacji złóż Arktyki, ale kryzys klimatyczny zmienia ten stan rzeczy. Topnienie polarnych czap lodowych umożliwia dostęp do zasobów (ropy, gazu, minerałów, metali ziem rzadkich i ryb) wartych dziesiątki bilionów dolarów. Między państwami leżącymi nad Oceanem Arktycznym i mającymi tam terytoria: Rosją, Kanadą, USA, Danią, Norwegią oraz […]
Czytaj całość
Wielka rezygnacja, praca hybrydowa i czterodniowy tydzień pracy
Zjawisko powiązanej z pandemią tzw. wielkiej rezygnacji trwa od 2021 r. – tylko w listopadzie ub.r. w Stanach Zjednoczonych z pracy dobrowolnie zrezygnowało ok. 4,5 mln osób. Wielka rezygnacja jest widoczna również w Europie Zachodniej. Powody składania wymówień to np. wypalenie zawodowe, ale też dążenie do znalezienia „lepszej pracy, lepszych umów, lepszych płac i lepszych […]
Czytaj całość
Climate Action Tracker i starania o neutralność emisyjną
Climate Action Tracker (CAT) to niezależna analiza naukowa, której celem jest śledzenie działań państw na rzecz klimatu i porównywanie ich z założeniami porozumienia paryskiego, aby „utrzymać ocieplenie klimatu znacznie poniżej 2°C i podjąć wysiłki na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C”. Dzięki współpracy dwóch organizacji, Climate Analytics i NewClimate Institute, CAT od 2009 r. przygotowuje niezależną […]
Czytaj całość