Zmiany klimatu a burze w Afryce, tornada w USA i lodowce szelfowe

Naukowcy z grupy World Weather Attribution twierdzą, że zmiany klimatu zwiększyły prawdopodobieństwo wystąpienia oraz siłę katastrofalnych w skutkach opadów deszczu na Madagaskarze, w Malawi i Mozambiku. Między styczniem a marcem br. południowo-wschodnią Afrykę nawiedziły trzy tropikalne cyklony i dwie tropikalne burze. W wyniku ekstremalnych opadów deszczu i powodzi zginęło co najmniej 230 osób, a ucierpiało ok. miliona ludzi. 

Amerykańscy badacze próbują wyjaśnić sprzeczności dotyczące udziału wywołanych przez człowieka zmian klimatycznych we wzroście występowania i intensywności tornad. Amerykańska „aleja tornad” wydaje się przesuwać w kierunku Wschodniego Wybrzeża, z dala od typowych ścieżek przez Kansas i Oklahomę, do stanów takich jak: Kentucky, Illinois, Arkansas i Missouri, gdzie tornada zaobserwowano w grudniu ub.r. Wg NOAA National Severe Storms Laboratory każdego roku w USA uderza ok. 1200 tornad.

Zdaniem naukowców z m.in. francuskiego Université Grenoble Alpes gwałtowny rozpad dwóch lodowców szelfowych Larsen A (w 1995 r.) i Larsen B (w 2002 r.) na Półwyspie Antarktycznym był najprawdopodobniej spowodowany nadejściem ogromnych mas ciepłego, wilgotnego powietrza (rzek atmosferycznych) znad Oceanu Spokojnego. Doprowadziło to do bardzo wysokich temperatur, które stały się przyczyną topnienia lodu na powierzchni, jego pękania i zmniejszenia pokrywy lodu morskiego, fale oceaniczne z kolei osłabiły strukturę lodowców szelfowych. Rzeki atmosferyczne odpowiadają również za 13 z 21 dużych przypadków powstania gór lodowych w wyniku odłamywania się fragmentów lodowców w latach 2000–2020.

Sztuka teatralna a codzienność w Kenii i Afganistanie
Życie mieszkańców Kenii jest trudne m.in. ze względu na ubóstwo, susze wywołane zmianami klimatu i ograniczony dostęp do edukacji. Aby pomóc ludziom rozwiązywać ich codzienne problemy, International Climate Initiative (IKI) i S.A.F.E. Kenya podjęły inicjatywę teatralną „Sztuka budowania odporności”. Projekt polega na sprowadzeniu aktorów i edukatorów do małych miejscowości, aby wysłuchali mieszkańców i wykorzystali ich […]
Czytaj całość
Walka rolników z suszą w Oregonie, Kenii oraz Iranie
W dorzeczu rzeki Klamath w stanach Oregon i Kalifornia od dziesięcioleci trwa konflikt o wodę między rolnikami a rdzennymi plemionami – obie grupy starają się chronić swój tradycyjny styl życia. Farmerzy potrzebują wody z pobliskiego jeziora do nawadniania upraw, a rdzenni Amerykanie chcą ocalić dwa święte dla ich plemion gatunki ryb. Zdaniem rdzennych aktywistów rolnicy […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość