Cztery dni pracy w tygodniu i praca hybrydowa

Zgodnie z ustawą, która wejdzie w życie w Litwie w 2023 r., pracownicy sektora publicznego mający dzieci poniżej 3. r.ż. będą mogli pracować 32 godz. tygodniowo bez obniżenia wynagrodzenia. Standardowy tydzień pracy w Litwie wynosi 40 godz. ​​Cztery dni pracy w tygodniu pomogą sektorowi publicznemu konkurować o talenty z firmami z sektora prywatnego oraz rozwiązać problem utrzymujących się różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – wg Eurostatu w 2020 r. Litwinki zarabiały średnio 13% mniej na godz. niż Litwini. Badania wykazały, że różnice w wynagrodzeniu między płciami zwiększają się po urodzeniu przez kobietę dzieci.

Po pandemii i pracy zdalnej firmy przechodzące na hybrydowy model pracy zastanawiają się, czy i jak monitorować frekwencję pracowników w biurach. Ok. jednej trzeciej zatrudnionych ankietowanych przez firmę CCS Insight wymieniło presję frekwencji jako jedną z obaw związanych z pracą hybrydową. Badanie przeprowadzone przez Future Forum wykazało natomiast, że 94% pracowników wiedzy oczekuje pewnej elastyczności w ustalaniu swojego harmonogramu zajęć, a 79% – w określaniu miejsca pracy.

Zdaniem badaczy z Uniwersytetu im. Radbouda w Nijmegen pracownicy podnoszący głos i wykonujący przesadne gesty podczas wideokonferencji na platformach, takich jak: Zoom, FaceTime czy Microsoft Teams, chcą zrekompensować sobie spadek jakości połączenia internetowego. Ponadto podczas badań uczestnicy mówili nawet o pięć decybeli głośniej, jeśli ich gestykulacja była niewidoczna z powodu pogarszającej się jakości transmisji wideo.

Trawa morska a dwutlenek węgla oraz emisje z sal operacyjnych
Po upowszechnieniu się samochodów elektrycznych zagrożenie dla zdrowia człowieka, jakie stanowią cząstki stałe emitowane z hamulców i opon, może nawet wzrosnąć. Cząsteczki te wraz z okruszynami powstałymi w wyniku zużycia asfaltowej nawierzchni tworzą toksyczny „pył drogowy”. Według badania OECD duże pojazdy elektryczne, np. SUV-y, wytwarzają do 8% więcej cząstek PM2,5 niż ich odpowiedniki z silnikami […]
Czytaj całość
Inwazja Rosji na Ukrainę a światowy rynek diamentów
Światowy handel diamentami stoi w obliczu niedoborów dostaw i poważnych zakłóceń, ponieważ sankcje USA nałożone na Rosję – giganta wydobywczego – wywołały wstrząs w całej branży. Np. rosyjski koncern Alrosa PJSC dostarczał ok. jednej trzeciej światowych kamieni szlachetnych. W Indiach, z których pochodzi średnio dziewięć na 10 oszlifowanych diamentów na świecie i których głównym dostawcą […]
Czytaj całość
Zielony transport – EuroVelo, prom na wodór i paliwo lotnicze z sinic
Integracja ruchu rowerowego z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T) wpłynie na ograniczenie emisji oraz zmniejszy zależność Unii Europejskiej od paliw kopalnych (w tym tych pochodzących z Rosji). Zdaniem Philipa Amarala, dyrektora ds. polityki i rozwoju Europejskiej Federacji Cyklistów, można połączyć TEN-T z EuroVelo, siecią 17 dalekobieżnych tras rowerowych na kontynencie, które przecinają 42 kraje i liczą […]
Czytaj całość