Stan rzeki Kolorado oraz wpływ pożarów lasów na zasoby wodne

Rzeka Kolorado jest obecnie najbardziej zagrożoną drogą wodną w USA. Zapewnia ona niezbędne zasoby wody pitnej milionom ludzi na zachodzie kraju – w tym w dużych miastach – oraz nawadnia miliony ha gruntów rolnych w bardzo ważnym regionie rolniczym. Raport organizacji non-profit American Rivers wymienia również wśród dziesięciu najbardziej zagrożonych w Stanach rzek Snake i San Pedro w Arizonie, Los Angeles w Kalifornii i Missisipi. 

Rezerwat Dos Rios Ranch Preserve – 1100 ha terenu położonego u zbiegu rzek Tuolumne i San Joaquin w Kalifornii – jest przekształcany w równinę zalewową. To największy pojedynczy projekt rekultywacji terenów zalewowych w tym stanie, będący częścią najpoważniejszego w USA przedsięwzięcia mającego na celu zarządzanie ryzykiem powodziowym przede wszystkim za pomocą inżynierii naturalnej zamiast budowy sztucznych konstrukcji.

Spalone drzewa prowadzą do szybszego topnienia śniegu, dlatego amerykańscy naukowcy badają wpływ pożarów lasów na zakłócenie obiegu wody w naturze i w konsekwencji na zaopatrzenie ludzi w wodę pitną. Drzewa po pożarze nie zapewniają cienia, a pochodzące z nich, zmieszane ze śniegiem drobinki węgla dodatkowo przyspieszają jego topnienie. Liczne badania wskazują, że śnieg w spalonym lesie znika nawet o kilka tygodni wcześniej niż normalnie. Lokalne społeczności często wykorzystują topnienie śniegu wiosną do uzupełniania zbiorników w miesiącach suchych. Jeśli śnieg stopi się wcześniej niż zwykle, prawdopodobnie spowoduje to zmniejszenie przepływu wody latem, kiedy jest to najbardziej potrzebne.

Trawa morska a dwutlenek węgla oraz emisje z sal operacyjnych
Po upowszechnieniu się samochodów elektrycznych zagrożenie dla zdrowia człowieka, jakie stanowią cząstki stałe emitowane z hamulców i opon, może nawet wzrosnąć. Cząsteczki te wraz z okruszynami powstałymi w wyniku zużycia asfaltowej nawierzchni tworzą toksyczny „pył drogowy”. Według badania OECD duże pojazdy elektryczne, np. SUV-y, wytwarzają do 8% więcej cząstek PM2,5 niż ich odpowiedniki z silnikami […]
Czytaj całość
Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Walka rolników z suszą w Oregonie, Kenii oraz Iranie
W dorzeczu rzeki Klamath w stanach Oregon i Kalifornia od dziesięcioleci trwa konflikt o wodę między rolnikami a rdzennymi plemionami – obie grupy starają się chronić swój tradycyjny styl życia. Farmerzy potrzebują wody z pobliskiego jeziora do nawadniania upraw, a rdzenni Amerykanie chcą ocalić dwa święte dla ich plemion gatunki ryb. Zdaniem rdzennych aktywistów rolnicy […]
Czytaj całość