Irlandia będzie pierwszym krajem, który wycofa publiczne fundusze z inwestycji w ropę, gaz i węgiel

Irlandia będzie pierwszym krajem, który wycofa publiczne fundusze z inwestycji w ropę, gaz i węgiel. 12 lipca projekt ustawy został przegłosowany przez wszystkie partie izby niższej parlamentu (Dáil Éireann). Oczekuje się, że równie szybko zostanie zatwierdzony przez Senat. Gdy ustawa wejdzie w życie, zmusi Irlandzki Fundusz Inwestycji Strategicznych do zakończenia wszelkich inwestycji w nieodnawialne źródła energii w ciągu pięciu lat.

Irlandzki fundusz ma ponad 300 mln euro ulokowane w 150 firmach. Ustawa definiuje firmę produkującą paliwa kopalne jako taką, która uzyskuje co najmniej 20 proc. swoich przychodów z poszukiwania, wydobywania lub rafinacji paliw kopalnych. Dopuszcza także inwestycje w irlandzkie koncerny paliw kopalnych, jeśli finansują odejście od surowców energetycznych.

Nowe przepisy mają pomóc w wypełnieniu zobowiązań z porozumienia paryskiego. W czerwcu br. Irlandia została określona „drugim najgorszym krajem” (zaraz po Polsce) pod względem przeciwdziałania zmianom klimatu, w światowej kampanii organizacji Climate Action Network Europe.

Wyniki głosowania w Irlandii są zgodne z zaleceniami Centralnego Banku Norwegii z 2017 r. Norwegia – największy producent ropy naftowej w Europie – wycofała tylko część swoich funduszy inwestycyjnych (o wartości 1 bln dol.) ze spółek węglowych, ale nadal rozważa posiadanie udziałów w rynku ropy naftowej i gazu ziemnego. W styczniu br. władze Nowego Jorku ogłosiły, że publiczny fundusz emerytalny w ciągu pięciu lat wycofa 189 mld dol. (jak podaje agencja Reuters) z firm paliwowo-kopalnych, a w 2017 r. 40 organizacji katolickich zapowiedziało, że pozbędzie się udziałów spółek paliwowych.

Globalne ocieplenie a międzynarodowa rywalizacja o Arktykę
Surowy klimat i niskie temperatury stanowiły naturalną barierę w eksploatacji złóż Arktyki, ale kryzys klimatyczny zmienia ten stan rzeczy. Topnienie polarnych czap lodowych umożliwia dostęp do zasobów (ropy, gazu, minerałów, metali ziem rzadkich i ryb) wartych dziesiątki bilionów dolarów. Między państwami leżącymi nad Oceanem Arktycznym i mającymi tam terytoria: Rosją, Kanadą, USA, Danią, Norwegią oraz […]
Czytaj całość
Zwierzęta i nauka – wilki, węże i pawiany
Po zbadaniu genomu ok. 1300 wilków badacze z Norweskiego Instytutu Nauki i Technologii doszli do wniosku, że zamieszkujące obecnie Norwegię i Szwecję wilki migrowały z Finlandii i nie mają genetycznych pozostałości po populacji, która żyła tam wcześniej przez ok. 12 tys. lat. Ostatni jej przedstawiciele zniknęli ok. 1970 r. w wyniku polowań i konfliktu z […]
Czytaj całość
Saamowie i rdzenni mieszkańcy USA w walce o środowisko
Rdzenna społeczność Saamów – zajmującego się m.in. wypasem reniferów ludu zamieszkującego głównie Laponię – złożyła pozew sądowy przeciwko budowie przy górze Øyfjelle farmy wiatrowej. Jej turbiny powstaną na szlakach migracyjnych hodowanych przez Saamów zwierząt. Od pięciu lat społeczność ta prowadzi działania prawne przeciwko właścicielom największych lądowych farm wiatrowych w kraju, argumentując, że farmy naruszają ich prawa terytorialne i kulturowe. […]
Czytaj całość