Organizacja Narodów Zjednoczonych wysyłała lankijskich starszych oficerów, podejrzewanych o udział w zbrodniach wojennych, na misje pokojowe m.in. do Afryki

Organizacja Narodów Zjednoczonych wysyłała lankijskich starszych oficerów, podejrzewanych o udział w zbrodniach wojennych, na misje pokojowe m.in. do Afryki – wynika z poufnego raportu International Truth and Justice Project. Organizacja informuje w nim, że oficerowie, podejrzewani o nadużycia wobec tamilskich rebeliantów, podczas ostatniej fazy 26-letniej wojny domowej na Sri Lance, byli wysyłani przez ONZ jako rozjemcy na misje w Mali, Libanie, Darfurze i Sudanie Południowym.

Raport, do którego dotarli dziennikarze The Observer, w zeszłym miesiącu został wysłany do Departamentu Operacji Pokojowych ONZ. Autorzy twierdzą, że zawiódł proces weryfikacji lankijskich żołnierzy, który został stworzony, aby sprawdzić każdego, kto zajmował pozycje bojowe na linii frontu w końcowej fazie wojny domowej. Podczas ofensywy wojskowej w 2009 r. pojawiały się doniesienia o poważnych naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego, m.in. przez powtarzające się ataki na cywilów, szpitale oraz przez samosądy.

Paul Scully, polityk brytyjskiej Partii Konserwatywnej i przewodniczący grupy parlamentarnej do spraw Tamilów, w maju br. napisał do Departamentu Operacji Pokojowych ONZ z prośbą o szczegóły dotyczące weryfikacji i selekcji członków lankijskich oddziałów do zadań specjalnych, którzy mogą być uczestnikami misji pokojowych ONZ. Rzecznik ONZ ds. misji pokojowych odpowiedział, że organizacja opracowuje proces weryfikacji z władzami Sri Lanki, aby zapewnić, że wszyscy żołnierze sił pokojowych mogą brać udział w misjach.